COM INTERACTUA L’ALCOHOL AMB L’IBUPROFÈ


efectosalcoholibu

És habitual que tres consumir alcohol el dolor de cap aparegui com a símptoma de la ressaca. Davant aquesta situació, moltes persones opten per alleujar les molèsties ingerint medicaments com l’ibuprofè, que s’ha convertir en el rei de les nostres farmacioles. El resultat és un còctel perillós per a la salut.

La interferència de l’alcohol amb l’ibuprofè pot tenir diferents efectes, depenent de la regularitat amb la que es consumeixin les dues substàncies. Per un costat, es troben les persones que ingereixen ibuprofè i alcohol de forma ocasional però en dosis elevades, i per altre, qui fa un us d’ells de forma crònica.

En el primer cas, quan el consum es fa de forma extraordinària, ambdues substàncies influeixen sobre l’altre. L’ibuprofè potencia els efectes de l’alcohol, provocant que les intoxicacions agudes originades per aquest medicament augmentin els estats de confusió, d’ensopiment, de somnolència, així com de disminució de reflexes. Per altre banda, l’alcohol interfereix sobre l’ibuprofè, augmentant o disminuint la seva acció.

Això es degut a que les dues substàncies metabolitzen per via hepàtica. Al tenir una via metabòlica del fetge ocupada per un dels dos provoca que el metabolisme de l’un s’acceleri, o pel contrari, es retardi.

Si pel contrari, la persona consumeix ibuprofè i alcohol de forma regular, pot fer que augmenti el risc gastrointestinal, i sorgeixen problemes com hemorràgies digestives o la gastritis. L’ibuprofè per si mateix no danya la mucosa gàstrica, però els seus efectes es poden veure potenciats al barrejar-los amb l’alcohol. Abusar de l’alcohol de forma regular pot desembocar en un alcoholisme crònic i la ingerència habitual d’ibuprofè augmenta el risc de problemes gastrointestinals, si es supera la dosi de 1.200 mg (2 pastilles) incrementa els riscos cardiovasculars.

Aquestes conseqüències afecten de la mateixa manera independentment de si el medicament es consumeix abans o desprès d’ingerir l’alcohol. No obstant, és important saber que si ja s’ha begut aquest i es presenten nàusees i molèsties gàstriques, la pressa d’ibuprofè pot empitjorar els símptomes.

Cóm podem reduir els efectes de l’alcohol

La ressaca ocasionada pel consum excessiu d’alcohol provoca una sèrie de símptomes com boca seca, a l’actuar com a diürètic afavorint la deshidratació i la pèrdua d’electròlits, mals de cap, nàusees, vòmits, somnolències, dificultat de coordinació dels moviments i d’articular paraules i hipotèrmia.

El més recomanable es saber parar a temps i l’ideal és no començar a beure alcohol. Els efectes es poden minimitzar prenent-lo durant els dinars, d’aquesta manera es disminueix la velocitat d’absorció i la irritació gàstrica. Escollir begudes de baixa graduació, beure amb intervals de temps o fer exercici també pot disminuir les conseqüències. Tant mateix, és recomanable prendre aigua abundant per contrarestar els efectes diürètics de l’alcohol i evitar la deshidratació i descansar.

Altres medicaments recomanables són antiàcids, per la irritació gàstrica que provoca la ingesta d’alcohol.

FONT: Cuidate+ Plus