QUÈ HEM DE FER DAVANT UNA CRISIS CONVULSIVA (EPILÈPSIA)


EEG

En un terreny de joc, no seria la primera vegada que veiem a un jugador amb convulsions derivades d’una epilèpsia no coneguda pel pacient, o no transmesa pel pacient al seu entrenador o monitor. Davant una situació com aquesta, hem de saber el que podem fer pel malalt i el que mai haurem de fer.

El que s’ha de fer:

 • Conservar la calma, ja que una actuació precipitada pot ser perillosa.
 • Tractar que la persona no es lesioni durant la crisi epilèptica, traient objectes perillosos del seu voltant i col·locant alguna cosa tova sota el seu cap, per evitar que es colpegi contra el terra.
 • Afluixar robes al voltant del coll.
 • S’ha de col·locar de costat amb molta cura per facilitar-li la respiració.
 • Observar la duració de la crisis epilèptica. En la majoria d’ocasions aquest tipus de crisis epilèptiques finalitzen en dos o tres minuts. El pacient es va recuperant gradualment.
 • S’ha d’esperar al costat de la persona fins que la crisi hagi finalitzat. Deixar que descansi fins que es recuperi i comprovar que torna poc a poc a la situació normal.

El que no s’ha de fer:

 • No s’ha de tractar d’immobilitzar a la persona per la força durant la crisis epilèptica.
 • No s’ha d’introduir cap objecte a la boca amb l’afany de que la llengua no vagi cap enrere, donat que pot ser molt perillós si s’empassa aquest objecte i es queda allotjat en les vies respiratòries, a més a més de les possibles lesions orals, a l’intentar introduir-ho a la força.
 • Mai ficar els nostres dits per agafar-li la llengua o obrir-li la boca. Podria ser molt perjudicial per nosaltres.
 • No és necessària la respiració boca a boca durant la crisi convulsiva, malgrat es tingui la sensació de que la respiració es queda bloquejada per la rigidesa, a no ser que la persona no torni a començar a respirar una vegada a finalitza’t la crisis convulsiva.
 • L’administració de medicaments durant la crisi epilèptica en un altre forma que no siguin pastilles, només s’han de donar en cas de que la crisis es perllongui o bé per indicació del metge en situacions clíniques concretes. Tant mateix, una vegada finalitzi la crisi epilèptica no és útil l’administració de medicament sedant.

Necessitat d’atenció mèdica urgent:

La gran majoria de les crisis epilèptiques finalitzen de forma molt ràpida i no és necessari traslladar a la persona amb epilèpsia coneguda a un Servei d’Urgències. Traslladarem a un epilèptic a Urgències, si:

 • Si la crisi epilèptica dura més de cinc minuts.
 • Si la crisi epilèptica es repeteix en curt espai de temps.
 • Si no recupera per complet la situació prèvia, desprès d’un temps prudencial finalitzada la crisi.
 • Si ha hagut un traumatisme important derivat de la crisi epilèptica.
 • Si la persona que ha patit la crisi epilèptica està embarassada.
 • Si es tracta d’una persona que no és epilèptica. En aquest cas, no es coneix la causa i pot tenir una malaltia aguda que requereixi un diagnòstic i tractament urgent (meningitis, trombosis cerebral, intoxicació, etc).