LES EMPREMTES DEL FUTBOL


huellas

Els peus són la superfície de contacte per definició del futbol. La genètica i la pròpia idiosincràsia del joc tenen les seves conseqüències en els dels futbolistes. En un món tant professionalitzat, la cura dels mateixos es presenta com una assignatura de qualsevol servei mèdic.

Els efectes de les botes

El peu grec crea problemes pel frec i la pressió de la bota. En el seu moment es va plantejar la possibilitat de corregir-lo, però utilitzant mig número més s’aconsegueix reduir les seves conseqüències. La bota va deformant el peu i, per això, apareixen els galindons (Hallus Valgus).

Els traumatismes

Els petits hematomes subunguials deguts als petits traumatismes per la bota no tenen que ser conseqüència de l’acció d’un tercer necessàriament. Amb freqüència es produeixen pel propi moviment del peu del futbolista dins del calçat. En el segon dit s’observa un heloma dorsal (call), un engrossiment de la pell fruit del frec continuat de la bota.

EL traumatisme el veiem més acusat quan hi ha un hematoma subunguial en el dit gros que pot originar-se per les dues coses: un traumatisme directe (una trepitjada) o, per petits traumatismes den la bota (del propi contacte reiterat de l’ungla amb la bota). Aquesta ungla acabarà per desprendre’s.

Buscant la sensibilitat amb la pilota

Alguns jugadors desitgen tenir una major sensibilitat en el colpeix de la pilota i prefereixen utilitzar un número menys. Per reduir la incomoditat, malgrat treballen acostumats, solen posar-se les botes en aigua calenta en pretemporada per omplir-les. L’estretor del calçat també pot produir desviacions del segon i tercer dit en valc. L’ungla del dit grops té un canvi de coloració que es produeix per una infecció de la ungla per fongs.

Alteracions biomecàniques

Les marques de guerra i ampolles pel frec amb la bota són també molt comunes. Aquest petit hematoma en una ungla tot just causa problemes. El més cridaner és el galindó interfalàngic. Es tracta d’una alteració biomecànica, és a dir, per la pròpia forma de caminar i donar suport al peu que té el futbolista.

L’atenció dels peus dels jugadors requereix de certa periodicitat amb un doble objectiu: estroncar ferides i preveure, mitjançant estudis, que algunes situacions poden anar a pitjor. D’això dependrà la millor posada a punt de la principal eina de treball del futbolista.