LA LESIÓ DE MALUC AL FUTBOLISTA


El dolor de maluc i engonal són malalties habituals entre els futbolistes de qualsevol nivell. Aquestes lesions requereixen una avaluació clínica completa. És important emprar una estratègia sistemàtica. El primer pas serà enfocar la història clínica.

Dolor
S’ha de conèixer la duració, localització i característiques del dolor. La patologia intraarticular i el pinçament femoroacetabular es manifesten generalment en forma de dolor inguinal anterior. A més, els pacients amb patologia intraarticular o displàsia de maluc també poden presentar símptomes secundaris de dolor peritrocanterià, que pot deure’s a la sobrecàrrega del mecanisme dels abductors.
Mecanisme de lesió
Va ser una lesió aguda o el dolor es va iniciar de forma més enganyosa? En el futbol, la naturalesa repetitiva del moviment de xutar requereix contracció muscular del recte femoral, que s’ha relacionat amb les lesions agudes d’avulsió i tracció de l’espina ilíaca anteroinferior. Són generalment lesions per avulsió que afecten els adolescents, a causa de la contracció excèntrica del recte femoral amb extensió del maluc i flexió del genoll durant un moviment de xutar, o amb contracció sobtada i forçada durant la desacceleració després d’un esprint.
Activitats que agreugen la situació
Les activitats agreujants que desencadenen dolor han d’anotar-se també, com pujar i baixar d’un cotxe, ajupir-se o fer maniobres de torsió, en particular els moviments de retall i gir que es realitzen al futbol. Fer una flexió profunda del maluc i/o una rotació interna durant aquestes activitats pot provocar dolor per pinçament ossi i patologia labral. Delinear clarament les posicions i activitats que exacerben els símptomes poden promocionar una idea sobre el possible problema mecànic. El pinçament ossi generalment passarà durant períodes perllongats de romandre assegut, mentre que la displàsia o inestabilitat del maluc molt sovint s’agreujarà per suportar pesos durant llarg de temps.
Antecedents d’esports
El volum d’entrenament i nivell de joc dels esportistes poden ser més importants. És possible que les deformitats, que poden originar dolor de maluc, siguin comuns en qui juga molt al futbol i altres esports durat la seva adolescència.
Antecedents familiars
Els antecedents familiars de dolor de maluc, sobretot quan s’ha realitzat una artroplàstia a una edat relativament primerenca, poden ser importants. Els antecedents familiars són molt rellevants quan es considera l’artrosi.