FASE 2: COM AFECTA A L’ESPORT FEDERAR?


El Consell Superior d’Esports ha elaborat un document per resoldre els dubtes més freqüents entre els esportistes professionals i federats. Avui comença a Catalunya la fase 2 de desescalada (Barcelona).

Aquesta nova fase 2, incorpora novetats que afecten de forma directa als esportistes, especialment a l’hora de tornar als entrenaments de grup. La pràctica de l’activitat física no professional es podrà realitzar en grups màxims de 10 persones.

 • Hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19 i, en particular les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, com a mínim, dos metres, o, en el seu defecte, mesures alternatives de protecció física, de higiene de mans i etiqueta respiratòria.
 • A les instal·lacions, hauran de respectar-se les mesures establertes en matèria d’establiment de torns, cita prèvia, desinfecció i neteja i aforament màxim, habilitant-se un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones i compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.

Limitacions horàries fase 2

No hi ha limitacions horàries. Les persones fins als 70 anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària excepte entre les 10.00 i 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores.

Instal·lacions esportives que s’obren a la fase 2

Instal·lacions esportives cobertes

Com gaudir-ne:

 • Amb cita prèvia.
 • Pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar amb un màxim de dues persones.
 • Establint torns.
 • L’esportista podrà accedir amb un entrenador degudament acreditat. S’exceptuen les persones amb discapacitat o menors que requereixin a presència d’un acompanyant.
 • Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat de 2 metres.
 • Es podran utilitzar els vestidors.
 • Respectant el 30 % de capacitat de l’aforament d’ús esportiu.

Piscines per ús esportiu

Com?

 • Pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es poden desenvolupar amb un màxim de dues persones.
 • Amb cita prèvia.
 • Establint torns.
 • L’esportista podrà accedir amb un entrenador degudament acreditat. S’exceptuen les persones amb discapacitat o menors que requereixin la presència d’un acompanyant.
 • Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat de 2 metres.
 • Es podran utilitzar els vestidors.
 • Respectant el 30 % de capacitat d’aforament d’ús esportiu.
 • Tindran caràcter preferent d’accés els esportistes federats de modalitats aquàtiques.

Qui pot accedir a les instal·lacions esportives a la fase 2

Qualsevol persona que desitgi realitzar una pràctica, inclosos els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.

A la platja està permesa la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo.

Aforament permès a les instal·lacions a la fase 2

Es respectarà el límit del 30% de capacitat d’aforament d’ús esportiu en cadascuna de les instal·lacions, tan pel que fa a l’accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària. Es podran utilitzar els vestidors, respectant el que disposa les mesures generals de prevenció i higiene.

Inici entrenaments de lligues federades

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic.

 • De forma individual i mantenint la distància de seguretat de 2 metres.
 • Complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene.
 • Podem utilitzar les instal·lacions dels clubs

Límits establerts per a la pràctica esportiva a l’aire lliure i l’accés a instal·lacions esportives a la fase 2

Hi ha. Es contempla només una excepció en la mobilitat pels esportistes autoritzats i únicament per accedir als centres de la Red de Centres de Tecnificació Esportiva.