INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ PER LA SANG


Freqüentment hi ha molta preocupació sobre el risc de transmissió d’infeccions per la sang, com el VIH i l’hepatitis B, durant la pràctica d’esports de contacte com el futbol. Teòricament, la transmissió podria passar per contacte directe amb les ferides i per la possibilitat de compartir xeringues/ús d’asteroides anabolitzants. En realitat, el risc més gran d’infecció està probablement fora del camp: per contacte sexual o altres comportaments d’alt risc. La transmissió de l’hepatitis B és molt més probable que la del VIH, ja que hi ha major càrrega viral a la sang i el virus sobreviu millor fora de l’organisme.
El risc de transmissió durant l’esport és molt baix. No hi ha evidència clara de transmissió del VIH durant la pràctica de l’esport. La prevenció és clau i es realitza mitjançant la formació i les precaucions universals. Tots els jugadors que presenten hemorràgia activa, o sang a la seva roba o equipament, seran retirats del camp de joc. No es realitza analítica del VIH de rutina en el futbol (ja que el risc de transmissió és molt baix). Alguns esports com la boxa, on hi ha més probabilitat de contacte amb la sang, requereixen fer la prova del VIH abans dels combats.
La millor prevenció contra aquesta malaltia és sense dubte fer-se la prova del VIH: d’aquesta forma s’evita que la malaltia evolucioni, i es comenci un tractament antiretroviral que deixarà el cos del contagiat en negatiu de virus, sense possibilitat de contagiar a ningú, ni amb les pràctiques de més risc. El VIH ja no és una sentència de mort si estàs controlat.

1562127875_536560_1562128015_noticia_normal_recorte1