TRACTAMENT DE L’ESQUINÇ DE TURMELL DE LA FASE 3


tobillo

Un esquinç grau 3 és una lesió severa que es presenta en les articulacions a conseqüència d’una distensió excessiva d’un lligament, per la qual cosa aquest teixit no és capaç de suportar la tensió i termina produint trencament de les seves fibres lligamentoses. Tanmateix s’acompanya de dolor intens i d’altres manifestacions clíniques.
Els símptomes d’un esquinç en fase 3 es caracteritza per dolor que es presenta d’intensitat elevada. També es presenten símptomes i signes com la inflamació, la inestabilitat articular i els hematomes producte d’un trencament dels petits vessaments sanguinis de la zona. Llavors, és una lesió que pot ser diagnosticada a través de proves manuals i de l’anàlisi de l’articulació afectada.
Quan els lligaments de les articulacions com el turmell, nina i genoll, no són capaces de suportar la tensió i estirament excessiu conseqüències d’un moviment o un exercici d’alta intensitat, aquests teixits terminen amb un trencament de les seves fibres i així mateix perden la funcionalitat, ja que l’estructura normal del lligament es perd.
Ja que l’esquinç 3 és una de les lesions més severes dels lligaments, aquesta lesió sol perdurar en el temps. Llavors, a diferència dels altres esquinços, aquesta triga a sanar aproximadament dos mesos fins a un any, sempre depenent de l’extensió del mal, els símptomes i dels altres teixits afectats.
Un esquinç d’aquest tipus és el que comporta major temps de recuperació en comparació amb els altres graus, i així mateix necessita un tractament de fisioteràpia enfocat en col·laborar amb el procés de reparació tissular i en enfortir tant els lligaments com els músculs.
Per la qual cosa per alleujar el dolor i ajuda amb la inflamació s’utilitza intervencions i tècniques com la crioteràpia, TENS, electroteràpia, exercicis de propiocepció i enfortiment, entrenament de la marxa en cas de lesions de turmell i genoll, i finalment activitats enfocades en adaptar els teixits a la càrrega progressiva.