L’ANSIETAT EN EL FUTBOLISTA


L’ansietat és un dels problemes més comuns que poden afectar el rendiment del futbolista, sent en moltes ocasions difícil de controlar per les moltes variables de les quals depèn. Existeixen molts factors personals i de situació que en determinats moments poden desbordar l’equilibri psicològic en l’individu i afectar de manera perniciosa a si mateix i al seu nivell de rendiment.
L’ansietat no s’ha de confondre amb el nivell d’activació, aquest proporciona energia per activar l’organisme provinent de la motivació, mentre que l’ansietat veu activada aquesta energia per pensaments i estats emocionals negatius.
Són molts els factors de situació que poden influir en el fet que augmenti l’ansietat en el futbolista. El futbol és l’esport rei en molts països. Hi ha molta gent que sent els colors del seu equip i s’impliquen emocionalment en els partits, en molts casos poden existir insults, xiulets, excessiu soroll, violència i situacions desagradables que ha de viure el jugador en el terreny de joc, fins i tot el fet de ser observats pot generar ansietat i que conseqüentment, pot afectar el seu joc en el partit.
El futbolista també pot manifestar ansietat a l’hora de competir, la incertesa quant als resultats de la competició i de la importància que l’esportista atorga a la competició solen ser pensaments que poden rumiar i augmentar la seva ansietat.
Per altra banda, no és equitatiu el context en l’entrenament que en la mateixa competició en la qual sent l’obligació de guanyar, encara que també és cert que l’ansietat pot disminuir a l’iniciar-se el partit, ja que hi ha molts jugadors que aconsegueixen adaptar-se positivament a la situació. Per la qual cosa és més comú intervindré en l’ansietat precompetitiu.
La percepció del rival és altre estressor de situació que pot afectar a l’esportista, augmentant l’ansietat quan més poderós ho percep. En aquest cas, hem de considerar que el rival és un component més del joc del qual podem obtenir informació tècnicament i tàctic per elaborar la nostra estratègia i sentir-nos més segurs.
Junt amb els factors de situació, coexisteixen factors personals de l’esportista que depenen que siguin més o menys propensos a experimentar ansietat. Per això, s’ha de saber diferenciar entre ansietat treta, referint.-se a una característica de la personalitat de l’individu i no depèn de les circumstàncies, diguem que és la part biològica o genètica de l’ansietat que és inamovible i en la no podem intervenir. I l’ansietat estat que depèn de les situacions que vivim i es poden modificar.
Altre element molt important és l’autoestima, referint-se a les capacitats i habilitats que la persona pensa que té. És negativa tant en defecte com en excés, per la qual cosa és rellevant que existeixi un equilibri entre les demandes i les possibilitats que l’esportista creu posseir.
Per disminuir l’ansietat hi ha tècniques molt útils que es poden aplicar en el futbolista i que diversos estudis han demostrat la seva eficàcia. Les tècniques d’intervenció que se solen aplicar són:
Relaxació progressiva de Jacobson: Contracció i distensió dels diferents grups musculars portant a una disfunció de la contracció muscular assolint nivells de tensió muscular més baixos.
Imaginació/visualització: Es tracta d’una tècnica que programa la ment de l’esportista per reaccionar, per respondre quan i com se li ha programat. A través de paraules evoquem situacions esportives ja viscudes i anticipem la resposta per situacions futures per acurtar els terminis de reacció i executant l’acció exitosament.
Reestructuració/cognitiva: Aquesta tècnica tracta d’identificar, analitzar i modificar les interpretacions o els pensaments erronis que el futbolista experimenta en determinades situacions.
Reforçament positiu: Aquesta tècnica deu portar-la a terme l’entrenador elogiant les respostes desitjades adquirint així el futbolista una imatge més positiva de si mateix.
Existeixen altres tècniques que s’apliquen depenent dels resultats de la informació que s’obté durant l’avaluació. Amb aquestes tècniques i la col·laboració activa per part del futbolista es poden obtenir resultats molt positius que incrementen la seva seguretat i per tant, disminueixin la seva ansietat a l’hora de rendir en el terreny de joc.