BENEFICIS DE L’ESPORT EN EL SISTEMA IMMUNE


Per estudiar els possibles efectes beneficiosos de l’activitat física sobre el sistema immunitari s’han realitzat milers de treballs analitzant l’efecte de diferents modalitats i intensitats d’activitat física en persones diferents edats i circumstàncies.
L’avaluació de l’activitat física sobre el sistema immunitari se sol fer sota dues modalitats. Una és analitzant l’impacte de l’activitat física sobre les defenses comparant les modificacions que sobre les mateixes es produeixen durant i després de la realització d’una determinada taula d’exercici, en comparació amb els valors previs al seu inici.
L’altra és analitzant el sistema immune en persones que fan de manera diària i regular exercici, i comparant els resultats amb els obtinguts en persones que no realitzen cap esport.
En els dos casos, l’estudi del sistema immune, se sol fer analitzant el nombre de cèl·lules immunocompetents circulants, el seu grau de resposta després de la seva activació amb nitrògens, la seva activitat funcional, els nivells de citocines i d’anticossos produïts.
Protecció de les defenses en els esportistes
L’exercici ens prevé de malalties com infeccions o inflamacions cròniques (diabetis, hipertensió), entre altres aspectes, enfortint el nostre sistema immune.
Infeccions i sistema immune
D’ençà que va començar a conèixer-se el sistema immune es va poder demostrar d’infeccions respiratòries en persones en relació amb l’estat funcional del seu sistema immune.
Des dels treballs fets per Nieman (1999) sabem que les persones que realitzen exercici moderat i continu, presenten menor nombre d’infeccions, com que el seu sistema immune es troba enfortit. Un altre exemple que evidencia la importància de l’activitat física recolzant al sistema immune enfront de les infeccions és el fet amplament demostrat de què el grau de protecció de les persones quan són vacunades és més eficient en individus que fan exercici en comparació amb les persones d’hàbits sedentaris.
Activitat física i tumors
Avui ja s’accepta plenament que un enfortiment del sistema immune a conseqüència de la realització d’exercici preveu l’aparició de càncers. A més contribueix sostenint les teràpies immunològiques enfront del càncer o fins i tot actua pal·liant els efectes col·laterals de la quimioteràpia i la radioteràpia que com sabeu produeixen efectes no desitjables de manera col·lateral.
Activitat física immunosenescencia.
S’ha pogut demostrar que la realització d’exercici en joves retarda el procés d’immunosenescència produint beneficis clínics com s’observa per la reducció de malalties infeccioses en aquelles persones en comparació amb aquelles altres que tenen hàbits de vida sedentaris. Inclús en les persones majors que fan esport té també efecte antiinflamatori que fa que l’envelliment del seu sistema immune no sigui tan sever com en les persones amb hàbits sedentaris.
Benefici de l’exercici al sistema immune
L’exercici posseeix un efecte beneficiós sobre la salut i conseqüentment sobre el sistema immune de les persones que ho practiquen. Això es manifesta per l’activació del metabolisme dels greixos, acció antioxidant i de neutralització de l’estrès que tant perjudica el sistema immune.
A més l’activitat física moderada exerceix una acció directa sobre el sistema immune beneficiant la seva capacitat defensiva a l’incloure un augment tant de la producció de cèl·lules immunocompetents com de la seva mobilitat pel torrent sanguini, afavorint a més la seva activació, major produint anticossos i de citocines predominantment de tipus antiinflamatori.
• Activació del metabolisme:
L’exercici exerceix un fort impacte sobre el metabolisme afectant significativament al catabolisme dels greixos per obtenir l’energia tan necessària per als músculs en moviment. Això fa que per exemple descendeixin els nivells de greixos en el cos i millorin les condicions del treball del sistema immune, igual que passa amb el cor i altres òrgans. Aquesta acció enfront de l’obesitat i leptenes segregades pels adipòcits dels panícules greixos, ara desapareguts a conseqüència de l’activitat física.
• Efecte antioxidant:
Hem d’assenyalar que l’exercici quan és de tipus moderat, no extenuant, té un clar efecte facilitador de la producció d’enzims col·laboradors en els processos antioxidants intracel·lulars de l’organisme i molt especialment en les cèl·lules immunitàries com neutròfils i macròfags són altament productors de radicals lliures, però que a causa dels seus efectes tòxics danyaria a les mateixes cèl·lules que els produeixen i fins i tot a altres cel·lulases immunes.
Resum
L’exercici de mitjana intensitat, practicat de manera regular enforteix el sistema immune per partida doble. Per un costat, actua directament sobre les cèl·lules immunocompetents a través d’intermediaris químics (hormones, citocines, etc.) i també facilitant que la circulació sanguínia porti aquestes per tot l’organisme. Per altre costat, el sistema immune es beneficia de les millors condicions de salut creades a conseqüència de l’activitat física realitzada (disminució del grau d’estrès psicològic, control de l’obesitat, etc.) com també ho fa el cor i altres òrgans. Aquest enfortiment del sistema immune ens protegeix enfront de infeccions, tumors.
Aquest enfortiment del sistema immune ens protegeix enfront de infeccions, tumors, evitant moltes malalties cròniques i retardant el seu envelliment en els majors.
En definitiva, podem dir que l’exercici físic moderat beneficia i enforteix el sistema immune en totes les edats, però especialment en les persones joves i en la gent gran. En els joves, no només pels beneficis que produeix a l’organisme, sinó també perquè evita els perjudicis de l’obesitat, que tan perillosament s’està estenent entre la joventut, i que sense dubte afecta negativament a totes les funcions de l’organisme, incloses les del sistema immune. En la gent gran en ser més vulnerables a infeccions, el seu benefici és evident protegint aquests mals, sobretot quan són de tipus viral. D’aquí que es digui que l’exercici és una de les millors medicines per les persones grans, a causa de la seva capacitat d’enfortir les defenses, en molts casos gastades i deteriorades per l’edat.