GRUPS SANGUINIS


Existeixen vuit tipus de grups sanguinis, que es determinen per dos sistemes: l’ABO i el Rh.
Sistema ABO: agafa com a referència la presència dels marcadors (anomenats antígens) que posseeixen els glòbuls vermells en la superfície. Aquests marcadors estan formats per proteïnes i sucres, i depenent d’això, hi haurà quatre tipus de grups sanguinis: l’A (antígens del grup A), el B (antígens del grup B), l’AB (antígens de les dues classes) i O (sense antígens A i B)
Sistema Rh: agafa com a referència la presència d’un grup de marcadors anomenats factors Rhesus (Rh), que són unes proteïnes heretades localitzades en la superfície dels globus vermells.
Es pot ser de vuit tipus de grup sanguini: O negatiu, O positiu, A negatiu, A positiu, B negatiu, B positiu, AB negatiu i AB positiu.
Malgrat que s’han fet nombrosos estudis sobre la Influència del grup sanguini en el rendiment esportiu, cap d’aquests estudis ha donat un resultat més positiu o més negatius respecte al rendiment.