FERIDA CARDÍACA PER CONTUSIÓ


Les lesions contuses sobre el cor es produeixen despès un traumatisme toràcic que lesiona el múscul del cor, produeix un trencament de la paret cardíaca o lesiona vàlvules del cor. La causa és un cop contundent, poques vegades passa al futbol, però no és impossible. La majoria de les vegades passen en accidents de trànsit, o una caiguda des d’una altura.
• El pacient pot sentir que el seu cor batega amb força o de forma accelerada, presenta dificultat per respirar o una pressió arterial perillosament baixa.
• Es realitzen una electrocardiografia (ECG) i una ecografia del cor (ecocardiografia).
• Si el pacient té un ritme cardíac anòmal (batejos massa ràpids, massa lents o irregular) s’ingressa en l’hospital per monitorar de forma contínua el ritme cardíac.
• Si el pacient té un ritme cardíac anòmal.
• Si el subjecte té una lesió d’una vàlvula o un esquinçament en la paret del cor per regle general requereix cirurgia.
Un traumatisme tancat és un cop contundent que no penetra la pell. Les lesions tancades del cor poden ser produïdes per un accident de trànsit, una caiguda des d’una alçada, o amb menor freqüència, per un cop directe.
Si el cor presenta una lesió greu, el pacient sovint mor abans que pugui ser tractar. Però, moltes lesions empitjoren en hores o dies.
Un hematoma en el múscul cardíac (contusió miocardíaca) pot distorsionar de pressa, massa lent o irregular (arrítmia). Un esquinçament a la paret del cor (trencament del ventricle) sovint causa una hemorràgia mortal abans que el pacient pugui ser portat a un hospital. Però, una hemorràgia produïda per un petit esquinçament a vegades pot ser continguda per la membrana que rodeja el cor (pericardi) el temps suficient perquè el pacient rebi tractament. Aquesta acumulació de sang al voltant del cor pot dificultar la capacitat del cor d’omplir-se de sang).
Una lesió en una vàlvula del cor pot provocar insuficiència cardíaca. En rares ocasions, es pot produir un trencament de la paret que separa les dues càmeres del cor (trencament septal). Aquesta lesió pot no causar símptomes fins algun temps després d’un traumatisme tancat. La persona afectada pot desenvolupar posteriorment insuficiència cardíaca.
Commoció cardíaca
Una commoció cardíaca és l’aturada sobtada del cor (aturada cardíaca) causada per un traumatisme en la part anterior del tòrax. Per regla general, es produeix per un traumatisme per un objecte dur que es desplaça a gran velocitat (com una pilota de beisbol o un disc d’hoquei). Per tant, la commoció cardíaca generalment es produeix en joves durant les activitats esportives. La raó exacta de l’aturada cardíaca no està clara, però la commoció no és el resultat d’un trastorn cardíac subjacent o un mal físic del múscul cardíac. Alguns experts pensen que l’aturada cardíaca es produeix perquè el traumatisme actua en un moment crític del cicle que genera cada bateig del cor. El traumatisme interrompre els senyals elèctriques que mantenen la funció de bombeig del cor de forma contínua i regular.
Símptomes de la ferida cardíaca per contusió
Un traumatisme tancat sobre el cor pot causar diversos símptomes. La majoria dels pacients tenen dolor i sovint hematomes u altres lesions al voltant del esternó o les costelles. Alguns tenen símptomes d’insuficiència cardíaca, com la sensació de falta d’aire. El pacient pot entrar en xoc. La seva pell pot estar suosa, freda i blavosa, i la pressió arterial pot ser perillosament baixa. El ritme cardíac pot ser anòmal. El pacient pot sentir que el seu cor batega amb forà, de forma accelerada, o que al bateig és anormal (palpitacions).
Diagnòstic de ferida cardíaca per contusió.
• Electrocardiografia (ECG) i ecocardiografia.
Si se sospita l’existència d’una lesió cardíaca per contusió, sol fer-se un electrocardiograma per detectar alteracions del ritme cardíac. A vegades el metge analitza determinades substàncies en la sang (marcadors sèrics) alliberats pel cor danyat.
Es realitza una ecocardiografia, a vegades en el servei d’urgències. L’ecocardiografia pot mostrar anomalies en la forma en la qual es mouen les parets del cor. També pot mostrar sang o líquid al voltant del cor, el trencament d’una paret cardíaca o una lesió d’una vàlvula del cor.
Tractament de la ferida cardíaca per contusió
• Tractament dels problemes relacionats, com són l’alteració del ritme, la insuficiència cardíaca o l’aturada cardíaca.
Si el pacient presenta un ritme cardíac anòmal se l’ingressa a l’hospital per un adequat seguiment, donat que el ritme cardíac anòmal pot tenir implicacions greus de forma sobtada.
Si un traumatisme tancat al cor causa altres dificultats (com insuficiència cardíaca o una lesió d’una vàlvula cardíaca), s’ingressa al pacient en l’hospital per tractar el problema.
Si el pacient pateix una pèrdua de coneixement després d’un traumatisme confús en el tòrax ha de ser avaluat immediatament per veure si està en aturada cardíaca. Si estan en aturada cardíaca, es comença la reanimació cardiorespiratòria tan aviat com sigui possible, i s’utilitza un desfibril·lador extern automàtic si es disposa d’ell.
Prop del 35% de les persones tractades amb un desfibril·lador extern automàtic sobreviuen.
Diverses mesures poden ajudar a prevenir una commoció cardíaca (commotio cordis). Inclouen ensenyar als jugadors com deuen protegir-se (certes estratègies defensives), l’ús de protectors toràcics i pilotes de beisbol més toves, i disposar de desfibril·ladors externs automàtics i personal mèdic d’emergència entrenat en els esdeveniments esportius juvenils.