LA SEU CENTRAL DE LA MUTUALITAT ATEN SETZE MIL TRUCADES AQUESTA TEMPORADA


La seu central de la Mutualitat de Futbolistas a Catalunya ha ates un total de setze mil trucades durant aquesta temporada 2021/2022. A les oficines centrals del carrer Sant Pere està situat el ‘centre de trucades’ de la Mutualitat de Futbolistes a Catalunya.

Els nostres operadors i operadores han atès aquestes setze mil trucades amb una mitjana d’atenció de 300 segons dedicades a cada una de les atencions telefòniques.

Els nostres mutualistes poden demanar cita prèvia per ser atesos a la seu central, i també per preguntar sobre diferents dubtes, obtenint una solució a través de les respostes del nostre equip professional.

Recordem que els nostres números telefònics per cita prèvia i consultes és el