TRAUMATISMES DE TÒRAX EN NENS ESPORTISTES


Si es produeix un cop al tòrax com pot passar amb una pilota de futbol, un disc, un pal d’hoquei, un xoc amb un jugador…, podria ser la causa d’una mort sobtada i es denomina Conmotis Cordis.
L’impacte sobre la part del cor transmet una força, que en travessar l’estèrnum arriba al cor i si s’està amb un període vulnerable del cicle cardíac com és la relaxació es produeix una arrítmia greu anomenada fibril·lació ventricular. Aquesta arrítmia s’ha de tractar de forma immediata a través d’una reanimació cardíaca (RCP), en cas contrari el final és fatal.
Un cop per una pilota de futbol sobre el pit, pot arribar a una velocitat de 120 km/hora i una pilota de beisbol a 48 km/hora, suficient perquè siguin fatals, depenent del lloc del tòrax on colpegi, del moment del cicle cardíac i de la utilització de protectors segons l’esport, els hi ha estàndard i altres reforçats, però en el primer cas l’impacte pot travessar el protector i la fibril·lació ventricular apareix.
A la darrera trobada de l’American Heart Association, a Chicago, es va tractar el tema dels nens i la mort sobtada. El doctor Barri Maron, Director del Centre Cardiomiopatia Hipertròfica (EEUU) es va referir al tema, mostrant una estadística que va realitzar des de l’any 1995. Va haver-hi 182 casos de fibril·lació ventricular, 47% durant activitat esportiva competitiva, el 39% eren nens que van patir traumatisme de tòrax fatal malgrat l’ús de protectors. Edat mitjana 15 anys, el 53% restant va ser durant els esdeveniments recreatius o activitats de la vida quotidiana. Esports: 14 hoqueis, 10 futbol americà, 3 beisbol.
Per tot el que hem dit, no fa més que ratificar el que anem dient en referència a les prevencions i la importància de saber fer Maniobres de Reanimació Càrdio-Pulmonar mitjançant cursos i poder disposar d’un cardiodesfribrilador.