VAPEAR FATIGA EL COR MÉS DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA I LA RECUPERACIÓ ÉS PITJOR


El cor dels fumadors de cigarretes electròniques joves i adults es fatiguen més durant la pràctica esportiva i es recuperen pitjor. Hi ha dos estudis que assenyalen com aquests dispositius, de moda entre els joves, contenen nicotina, i fins i tot s’observa en les persones més joves que tenen un historial d’ús més curt.
• Danys: Un estudi demostra que el fum del vapeig produeix arrítmies.
• Salut: L’estafa de la cigarreta per deixar de fumar. Si fos un fàrmac cap agència mèdica l’aprovaria.
La ciència a poc a poc amb el pas del temps va demostrant amb nous estudis que fumar cigarretes electròniques és una opció menys nociva a la cigarreta no és innòcua, ni tan sols per deixar de fumar. Dos nous treballs de l’Associació Americande Cardiologia (AHA) així ho asseguren. Aquestes investigacions han analitzat quin ha estat l’impacte de l’ús dels vapejadors amb nicotina i el tabac tradicional en persones que els consumien de forma habitual enfront de qui no.
Els estudis demostres que els adults que utilitzen regularment aquests dispositius mostraven canvis preocupants en la funció del cor i dels vessaments sanguinis. Al mateix temps, van tenir pitjors resultats en les proves d’esforç físic que les persones que no havien usat cap, segons dues anàlisis independents d’investigacions.
L’estudi de Cardiac and Lung E-cig Smoking (CLUES) presentaran dos resums en els quals comparen els resultats entre individus que van vapejar, els que van fumar cigarretes tradicionals i els que no usaven cap producte amb nicotina. Aquests estudis s’afegeixen a l’evidència que demostra lesions cardiovasculars similars entre les persones que fumen amb aquests dispositius i les que fumen cigarros tradicionals i els que no feien servir cap producte amb nicotina. Aquests estudis se sumen a la creixent evidència que mostra lesions cardiovasculars similars entre les persones que fan ús cigarretes electròniques i les que fumen cigarretes tradicionals. A més, manifesten que aquest risc s’observa fins i tot entre les persones joves que tenen un historial d’ús més curt.
La gent ha de saber que els dispositius electrònics contenen nicotina additiva i substàncies químiques tòxiques que poden tenir efectes adversos en el seu sistema cardiovascular i la seva salut en general.
Conclusions similars en els dos treballs
L’estudi CLUES va fer-se per la Universitat de Wisconsin entre març del 2019 i març de 2022 i dissenyat per examinar els efectes a curt termini del vapeig i tabaquisme en consumidors habituals. En el mateix, usuaris exclusius de cigarretes electròniques amb nicotina ho van fer durant una mitjana de 4,1 anys i el 80% va informar de la utilització de la generació més recent de dispositius de vapeig.
Els investigadors van avaluar la pressió arterial, la freqüència cardíaca, el diàmetre de l’artèria braquial en el braç i la variabilitat de la freqüència cardíaca abans i després de 15 minuts després que els participants vapajaren o fumaren. Entre les principals conclusions es van trobar que hi ha majors augments en la freqüència cardíaca entre els vapejadors i fumadors, la qual cosa significa que els seus cors bateguin més de pressa i s’aixeca la seva tensió arterial.
Després de vapejar o fumar, les persones que van usar aquests productes també van tenir problemes en la constricció braquial i pitjors mesures de variabilitat de la freqüència cardíaca, la qual cosa indica l’activació del sistema nerviós simpàtic del cos. El sistema nerviós simpàtic ajuda a activar la resposta de lluita i fugida. Es torna més actiu quan una persona està estressada o en perill, augmenta la freqüència cardíaca, la qual cosa assenyalal’activació del sistema nerviós simpàtic de lluita o fugida. Es torna més actiu quan una persona està estressada o en perill, augmenta la freqüència cardíaca i la pressió arterial, crea una major necessitat d’oxigen per part del cor i crea disfunció a les parets arterials.
Immediatament després de vapejar o fumar, va haver-hi canvis preocupants en la pressió arterial, la freqüència cardíaca, la variabilitat de la freqüència cardíaca i el to dels vessaments sanguinis (constricció) segons investigadors de la Universitat de Wisconsin.
Aquests indicis suggereixen pitjors factors de risc de malaltia cardiovascular justament després de vapejar o fumar, i l’activació del sistema nerviós simpàtic pot d’exercir un paper en les respostes adverses observades immediatament després d’usar cigarretes electròniques i després de la prova d’exercici 90 minuts després.
La prova d’esforç, crucial per aconseguir per conèixer la salut cardiovascular de les persones, va revelar també diferències entre els grups usuaris de dispositius i els que no. L’examen va tenir lloc en una cinta de córrer i es va realitzar aproximadament 90 minuts després que els participants haguessin vapejat o fumat i 90 minuts després que aquells que van informar que no havien consumit nicotina haguessin descansat.
Es van recórrer i analitzar quatre mesures de resultat durant i després de la prova d’esforç: els equivalents metabòlics (METS), una mesura de la capacitat d’exercici o estat físic; la càrrega de treball del cor; la reserva de freqüència cardíaca, una mesura de la freqüència cardíaca en repòs enfront de la freqüència cardíaca màxima predita amb l’exercici, és a dir, quan reserva pot aprofitar el cor, amb una major reserva significa una millor condició cardíaca; i, la recuperació de la freqüència cardíaca en 60 segons, una mesura de què tan ràpid es recupera la freqüència cardíaca després de l’exercici: com més ràpides troba la freqüència cardíaca, millor forma cardíaca té una persona i millor és el seu pronòstic cardiovascular a llar termini.
Les persones que van vapejar i les que fumen cigarros tenen pitjors resultats en els quatre paràmetres, establers. Primer, tenien menys capacitat per fer exercici i van assolir una menor càrrega de treball cardíac quan s’exercitaven al seu màxim nivell.
A més, la seva reserva de freqüència cardíaca era baixa, la qual cosa indica una pitjor condició física (87% ples que vapejaven , 85% perquè fumaven i 91% per les persones que no fumaven). I, en últim lloc, van experimentar una recuperació més lenta de la freqüència cardíaca després de terminar la prova d’exercici (25,Ipm, 22,4 i 28,1, respectivament).
Els vapejadors clarament es van exercir pitjor en els quatre paràmetres d’exercici en comparació amb els seus pars que no van usar nicotina. El rendiment de l’exercici de quins vapejaren no va ser significativament diferent al de les persones que van fumar cigarretes tradicionals, a pesar del que l’havien fet durant menys anys que les persones que fumaven i eren mol més jove.
EL FUM DE LES CIGARRETES ELECTRÒNIQUES TAMBÉ ARRIBA AL COR
Les troballes de l’estudi CLUES plantegen inquietuds sobre els danys potencials de l’ús crònic dels sistemes electrònics de subministrament de nicotina, en particular per les malalties cardiovasculars. Una circumstància preocupant perquè indica que el vapeig pot augmentar el risc cardiovascular. El missatge per a les persones que fumen cigarretes tradicionals és el mateix de sempre: tractar de deixar d’utilitzar productes de tabac i nicotina i busqueu suport del vostre metge per augmentar les seves possibilitats d’èxit.