FUMAR AFECTA A LA CURACIÓ


 

El fum del tabac sembla no tenir límits. Una vegada que entra el nostre organisme, és capaç de danyar pulmons, cervells, artèries,… i també els ossos, segons demostra una investigació que acaba de presentar-se en el Congrés de l’Acadèmia Americana de Cirurgia Ortopèdica.
Aquesta revisió d’estudis demostra que fuma també afecta a la curació de les factures, retardant i dificultant una consolidació adequada dels ossos.
Després de repassar 20 treballs que s’havien publicat sobre el tema en la literatura mèdica, els autors d’aquest treball van trobar que els fumadors tenien un risc 2,3 vegades major que les seves fractures d’ossos llargs- com el fèmur o la tíbia- no s’unissin adequadament després d’un accident.
De la mateixa manera, entre aquests pacients també era més freqüent que la curació es perllongarà més (tardaven 32 setmanes de mitjana en recuperar la seva mobilitat, enfront de les 25 registrades enregistrades entre els no fumadors) o que aparegués una infecció.
Sense dubte, aquells pacients que fumen tenen una pitjor evolució que els no fumadors, i és així pels consumidors de nicotina i el monòxid de carboni presents en el tabac.
Aquestes substàncies exerceixen d’alguna manera una influència negativa sobre mediadors clau per la consolidació de les fractures. A més, les alteracions en la vascularització i la falta d’oxigen que habitualment presenten els pacients fumadors, també pot afavorir la proliferació de microorganismes i, per tant, el desenvolupament d’infeccions.
La recomanació de deixar el tabac és una cosa que sempre es comenta amb el pacient. Els metges informen dels efectes perjudicials del tabac són palpables sigui el tractament utilitzat per solucionar la fractura.
Però, no sempre el malalt segueix el consell, i llavors la cura es complica i molt.