ELS BENEFICIS DE LES PECES DE COMPRESSIÓ PELS JUGADORS DE FUTBOL


Fa ja temps que s’estan estudiant els efectes d’algunes estratègies de recuperació de
la fatiga o del dany muscular induït per l’exercici en futbolistes, però, fins avui, cap
treball havia avaluat els beneficis de portar diferents tipus de peces de compressió
durant els partits de futbol i el posterior període de recuperació. Per exemple, una
tesi doctoral com la feta per Diego Marqués Jiménez, l’Efectivitat de les peces de
compressió com a modalitat de recuperació de la fatiga muscular en jugadors de
futbol.
Aquesta tesi doctoral fa un compendi de quatre investigacions, entre les quals hi ha
una revisió dels principals mecanismes de fatiga i mal muscular en futbol, així com
consideracions a tenir en compte per l’avaluació del procés de recuperació en futbol,
una revisió sistemàtica amb metaanàlisis sobre els efectes de la teràpia compressiva
en la recuperació del mal muscular per exercici i dos estudis experimentals que
analitzen la influència de jugar partits de futbol portant diferents peces de compressió, i
de les mateixes durant els tres dies posteriors al partit.
Les demandes competitives i les elevades i variables exigències físiques a les quals és
sotmès el futbolista pot derivar en un gran nivell de fatiga i estrès en els sistemes
fisiològics, podent afectar el temps de recuperar-se per complet després de la
competició i tenir una incidència en el rendiment en els dies posteriors al partit. A més,
i donat que l’esportista passa més temps recuperant que entrenant, optimitzar partit o
entrenament. Així, aquesta tesi doctoral aporta més informació sobre una estratègia
que pot optimitzar els citats processos de recuperació.
Els resultats de la revisió sistemàtica amb metaanàlisi mostren que les peces de
compressió poden afavorir la recuperació després de l’exercici, però els resultats
necessiten corroboració i són poc concloents, ja que la majoria dels estudis inclosos
tenen una alta heterogeneïtat, de manera que han de ser interpretats amb cautela. Els
resultats dels estudis experimentals mostren que, malgrat la poca significació
estadística assolida, els diferents tipus de peces de compressió podrien tenir un efecte
positiu tant en latenuació de les respostes provocades tant per la fatiga com pel mal
muscular induït per l’exercici.
En resposta als símptomes de la fatiga, els camals (cames) i cuixeres de compressió
semblen ser les més efectives. En qualsevol cas, i com l’autor assenyala, l’alta
variabilitat en la resposta física del futbolista a les exigències d’un partit de futbol posa
de manifest la necessitat de nous estudis en situacions reals de joc, que permetin
establir conclusions pràctiques i que siguin aplicables tenint en compte aquesta
variabilitat". Això permetria verificar la influència d’aquesta estratègia de recuperació
en les respostes físiques, fisiològiques i perceptives en futbolistes.