¿QUAN BUSCAR ATENCIÓ MÈDICA DAVANT UN POSSIBLE INFART O ICTUS?


Per reduir la mortalitat de les malalties cardiovasculars és imprescindible enfocar-se en la prevenció  i la modificació dels factors de risc. Però, quan aquestes mesures són insuficients, altra forma de reduir la mortalitat i les complicacions d’aquestes greus malalties és reconèixer ràpidament els símptomes i buscar atenció mèdica immediata.

Com explica en un article publicat per la Revista de la Fundació Espanyola del Cor, reconèixer ràpidament els símptomes per poder buscar atenció mèdica immediata és molt important perquè les malalties cardiovasculars són patologies denominades temps-dependents. És a dir, com més temps passa, major serà l’afectació i menor serà la possibilitat de supervivència.

Hi ha dos processos cardiovasculars molt rellevants, els quals el temps pot condicionar el pronòstic: L’Infart Agut de Miocardi, i l’ICTUS.

INFART AGUT DE MIOCARDI (IAM)

l’IAM es produeix per l’obstrucció d’alguna de les artèries que porten sang i oxigen al cor.

SÍMPTOMES DE L’INFART

Quan sobrevé un  infart se solen produir els següents símptomes:

Dolor toràcic

És el principal símptoma en la síndrome coronari agut. Però, no tots el dolors que podem sentir en el tòrax són un episodi coronari. Hi ha molts tipus de dolor toràcic produït per malalties no cardíaques.

Les darreres guies del dolor toràcic de l’Associació Americana del Cor ens diuen que el dolor toràcic que típicament s’associa a un infart té unes característiques pròpies. Són les següents.

·         No es defineix sol amb la paraula dolor, generalment com opressió, però  a vegades només sentim molèstia o pesadesa al pit.

·         Apareix al centre del pit, però pot irradiar-se al braç o avantbraç esquerre, a coll-mandíbula, espatlles, esquena o a la part superior de l’abdomen.

·         En el cas de l’infart la seva durada és persistent, més de 15 minuts. Enl cas d’angina de pit pot durar menys.

·         Empitjora amb l’exercici i disminueix amb el repòs.

Altres possibles símptomes

El dolor toràcic pot acompanyar-se amb ‘símptomes vegetatius’ (mareig, sudoració i vòmits). I és important destacar que en les dones es presenta com s’ha descrit, però també apareix altre tipus de simptomatologia acompanyant que és important saber localitzar. Aquests símptomes són: mareig, fatiga, pesadesa a les cames, dificultat per respirar i símptomes digestius, com si algun aliment ens hagués sentit malament. De la mateixa forma, en pacients diabètics els símptomes poden ser diferents i s’acompanyen de descompensació aguda del control de glucèmia.

En qualsevol cas, el més rellevant és que aquesta identificació dels símptomes indueixin a buscar atenció mèdica, especialment en la primera hora des de l’aparició d’aquests.

Hi ha altres condicions que poden donar lloc a dolors toràcics com l’ansietat, reflux gastroesofàgic, dolor a les costelles, etc. Per regla general, si el dolor és punxant, intermitent, localitzat en una zona específica i empitjora en respirar o canviar de posició, amb freqüència no està associat amb un infart, encara que pot resultar un dolor molest.

ICTUS o ACCIDENT CEREBROVASCULAR AGUT

Com també passa a l’infart, l’ICTUS es produeix per l’obstrucció d’alguna de les artèries que porten sang i oxigen, en aquest cas al cervell.

SÍMPTOMES DE L’ICTUS

El 50% de la població desconeix quins són els símptomes de l’ICTUS. Són i tres i resulten fàcilment avaluables:

·         Desviació de la comissura labial. La disminució de la força als músculs facials, resultat en un descens cap avall de la vora de la boca. Per avaluar-lo, es pot sol·licitar a la persona que somrigui i veurem un dels costats caigut cap avall.

·         Debilitat en el braç: pèrdua sobtada de força en un dels braços. Es pot avaluar demanant a la persona que aixequi els dos braços en posició paral·lela al terra i observant si un dels braços es desvia cap avall. També pot veure’s afectada la cama del mateix costat.

·         Problemes de parla: alteració sobtada en el llenguatge, dificultat per fer-se entendre’s o per comprendre adequadament. Es pot avaluar demanant a la persona que repeteixi una frase senzilla i observant si la parla sona arrossegada o estranya.

Malgrat que aquests símptomes només apareguin uns minuts o hores i després passin, és molt important anar a un servei d’urgències de l’Hospital més proper.

Altres possibles símptomes

·         Entumiment o debilitat de cames i cara,

·         Confusió sobtada.

·         Dificultat sobtada per veure per un o els dos ulls.

·         Dificultat sobtada per caminar, marejos, pèrdua d’equilibri o falta de coordinació.

·         Mal de cap intens i sobtat sense causa coneguda.

RECOMANACIONS

Un esdeveniment cardiovascular isquèmic, tant cardíac com cerebral, és una emergència mèdica oi una patologia temps-dependent. Per això és crucial no subestimar els símptomes, ja que un diagnòstic i tractament oportuns podran marcar la diferència entre la vida i la mort, fins i tot en persones aparentment sanes.

Si notem els símptomes descrits, s’ha de procurar mantenir la calma, no camina, no ingerir aliments ni medicaments no prescrits pel metge i trucar com més aviat millor al 112, 061 o, el millor, traslladar-se a un servei d’urgències tan aviat com es pugui. Quan abans rebi atenció mèdica, major serà la supervivència i menors seran les seqüeles.