LA FARMACIOLA D’UN EQUIP DE FUTBOL


FARMACIOLA

Com a responsables d’un equip, hem de tenir molt en compte tots aquells aspectes organitzatius que envolten al nostra equip de futbol tenint tot absolutament controlat. Un d’aquests detalls és la farmaciola. La persona designada pel seu control ha de tenir-ho preparat pel seu ús en qualsevol moment.

La farmaciola haurà d’estar present en els entrenaments i en els partits i haurem d’inculcar als jugadors de la importància de fer-ne un bon ús del mateix. És recomanable, sobre tot en les categories inferiors, donar una xerrada a principi de temporada explicant els criteris a l’hora d’utilitzar la farmaciola en cas de primers auxilis i cóm utilitzar els materials que tenim en la mateixa. És de vital importància anar reposant el seu contingut a mesura que es vagin utilitzant els seus components.

Hi ha diferents tipus de farmacioles i cada equip l’adaptarà a la seva economia i necessitats: metàl·lic, de material tèxtil, plàstic, … El que si hauria d’incloure a una farmaciola són una sèrie de materials imprescindibles per ser utilitzats davant de qualsevol eventualitat.

– Benes elàstiques i de cotó.

– Tisores.

– Pinces.

– Termòmetre.

– Apòsits estèrils (gases i compreses)

– Bosses de fred per reduir inflamacions i esprai fred per cops i contusions.

– Espàtula (per aplicar pomades)

– Tiretes de diferents mides.

– Collarí cervical.

– Imperdibles (per fixar venes)

– Depressors de fusta (per encanyar dits o immobilitzar articulacions en una fractura)

– Guants de làtex.

– Agulles estèrils.

– Xeringa.

– Sutures adhesives.

– Manta tèrmica.

– Cinta elàstica de goma (per fer torniquets).

– Sabó.

– Analgèsics (paracetamol, o per dolors forts.

– Medicaments antidiarreics.

– Antisèptics.

– Cotó.

– Antihemorràgics.

– Tub de Guedel.

– Antimareig per desplaçaments llargs.

– Pastilles de glucosa.

– Mascareta.

– Sèrum fisiològic.

– Alcohol i aigua oxigenada.

– Spray d’acció calor.

– Crema hidratant per cremades de primer grau.

– Maquineta d’afaitar (per rasurar zones del cos).

– Incloure manual de primers auxilis i llista de telèfons d’interès de la Mutualitat, centres mèdics, ambulàncies, hospitals propers…