UNA FRACTURA COMPLICADA, L’ASTRÀGAL


astragalo

La fractura d’astràgal és una lesió del turmell poc freqüent que es produeix en traumatisme d’alta energia. Degut a les funcions importants de l’astràgal en la mobilitat del peu i del turmell, la fractura de l’astràgal pot produir importants seqüeles.

L’astràgal és un dels principals ossos del turmell que té la funció de distribució del moviment del turmell cap al peu i viceversa. L’astràgal forma part de tres articulacions, la del turmell s’articula amb la tíbia, la subastragalina amb el calcani i l’astràgal escafoide amb l’escafoide. L’astràgal té una funció de mobilitat.

Altres de les característiques de l’astràgal és la irrigació sanguínia que li arriba a l’os, que es produeix en poques localitzacions i de forma escassa. Això representa que en el cas de fractures d’astràgal desplaçades es pot alterar la sang que arriba a l’os de l’astràgal i produir necrosi òssia.

Aquesta fractura és poc freqüent i habitualment estan produïdes per traumatisme o accident d’alta energia.

Existeixen varies classificacions de la fractura d’astràgal, però bàsicament es classifiquen en :

  • Fractura del coll de l’astràgal, es la més freqüent.
  • Fractura del procés lateral o medial de l’astràgal.
  • Fractura del cos de l’astràgal.

Aquestes fractures poden ser no desplaçades o desplaçades. En casos molt greus poden ser fractures obertes.

Diagnòstic de la fractura d’astràgal:

És necessària una radiografia pel diagnòstic inicial de la fractura de l’astràgal.

És molt recomanable realitzar un TAC del peu per visualitzar perfectament la fractura d’astràgal ja que en ocasions hi ha lesions associades o traços de fractura que no es visualitzen correctament en la radiografia.

tobilloastragal

Tractament d’una fractura d’astràgal:

El tractament de la fractura d’astràgal depèn bàsicament del tipo i localització de la fractura i del grau del desplaçament.

En el cas de fractura d’astràgal desplaçades es recomana sempre realitzar un tractament quirúrgic de la fractura.

La cirurgia de la fractura d’astràgal té l’objectiu de reduir de forma anatòmica la fractura d’astràgal té l’objectiu de reduir de forma anatòmica la fractura i realitzar una fixació mitjançant cargols i/o plaques. El tractament quirúrgic de la fractura desplaçada d’astràgal aconsegueix minimitzar els problemes associats a aquest tipus de fractures i retallar el temps de recuperació del pacient.

En el cas de les fractures no desplaçades d’astràgal existeix certa discussió sobre el tractament definitiu. Actualment es tendeix a realitzar un tractament quirúrgic per retallar el temps de recuperació ja que aquest tipus de fractura requereix moltes setmanes d’immobilització amb guix. Però sempre ha de prevaler el criteri mèdic.

Les principals complicacions de la fractura d’astràgal:

  • Pèrdua de mobilitat del turmell o de l’articulació subastragalina.
  • Necrosi òssia de l’astràgal i col·lapse de l’articulació del turmell i l’articulació subastragalina
  • Artrosi del turmell o artrosi subastragalina.

En molts casos aquestes complicacions de la fractura d’astràgal precisaran d’una intervenció quirúrgica.