LÍPIDS I GREIXOS, ENERGIA DE RESERVA


lipidosygrasas

Els lípids i greixos són menys rentables energèticament  que els hidrats de carbono, però tenen major disponibilitat, degut a que l’organisme disposa d’una gran despensa. Són el millor combustible en probes de llarga durada. L’energia procedent dels lípids s’utilitza una vegada esgotada la que procedeix del glucogen.

S’emmagatzema en el teixit adipós en forma de triglicèrids (molècules composades per èsters de glicerol i tres molècules d’àcid gras). Aquests àcids grassos poden ser saturats i insaturats. Els lípids, a més a més de subministrar energia, constitueixen la font indispensable per l’aportació de vitamines liposolubles A, D i E. No obstant, aquestes avantatges no deuen induir a una dieta rica en grasses pels esportistes.

La ingesta de greix hauria de representar al voltant del 30 % de les necessitats energètiques diàries, excepte en els esports de resistència, que pot arribar al 35 %. També es recomana siguin greixos de qualitat , procedents d’oli d’oliva, fruits secs i peixos grassos, evitant els greixos saturats procedents de carns vermelles, mantegues i nates. És important saber que una dieta rica en greixos fa disminuir l’emmagatzemament de glucogen, amb la consegüent disminució de la capacitat de potència. Tampoc estan demostrades les tesis que asseguren que les dietes amb modificació lipídica milloren la fluïdesa de les membranes i agilitzen la transferència de les mateixes. Si s’ha comprovat, en alguns casos, que les membranes es fan  més fràgils degut als radicals lliures produïts en l’exercici intens.