LESIÓ DE LA SINDESMOSIS DEL TURMELL


1436334521

Per començar, definirem el terme sindesmosi de forma simple . La sindesmosis és una articulació en la que dos ossos estan units l’un a l’altre a través de lligaments. Per exemple, la tíbia i el peroné estan lligats per una sindesmosi.

Una de les lesions lligamentoses més severes a nivell del turmell és la lesió o trencament complert dels lligaments de la sindesmosis.

Es tracta d’una lesió que en la majoria de vegades s’associa a una fractura de turmell a nivell del mal·lèol (els mal·lèols són cadascunes de les parts que sobresurten de la tíbia i el peroné a l’inici del peu) tibial o del peroné.

Què és la sindesmosis?

Aprofundirem més en la definició de la sindesmosis. És una estructura anatòmica localitzada en el turmell que està formada per l’articulació tibioperonea inferior i els lligaments que estabilitzen aquesta articulació entre la tíbia i el peroné.

La sindesmosis està formada per 3 lligaments:

  • El lligament tibioperoneo anterior.
  • El lligament intereoseo.
  • El lligament tibioperoneo posterior.

Es tracta d’una estructura determinant en la estabilitat del turmell ja que permet mantenir l’articulació del turmell estable i que l’astràgal s’articuli correctament sobre el que es denomina mortalla del turmell.

Quan es produeix una lesió de la sindesmosis?

Les lesions de la sindesmosis es produeixen per trencament d’un o varius lligaments que estabilitzen l’articulació tíbia-peroné inferior, els anomenats lligaments tibioperoneos.

Les lesions de la sindesmosis es produeixen per un gir del turmell, el que popularment es coneix com esquinç de turmell.

Les lesions de la sindesmosis es classifiquen en dos tipus:

  • Lesions de la sindesmosis associada a fractura del turmell (fractura bimaleolar).
  • Lesions de las sindesmosis lligamentoses pures sense afectació òssia, el que es coneix com esquinç de turmell alt.

Trencament o lesió de la sindesmosis lligamentosa:

Es produeix un trencament parcial o complert dels lligaments tibioperoneos. Habitualment el lligament anterior o el interossi.

El diagnòstic inicial és difícil de diferenciar amb un esquinç normal, ja que els símptomes i l’exploració és molt similar. Amb les setmanes, el dolor es centra més a la zona de la sindesmosis i l’evolució i curació és molt més lenta que un esquinç complert lateral extern.

Es recomana realitzar el mateix tractament que en un esquinç de turmell, però sabent que l’evolució serà molt més lenta.

Trencament o lesió de la sindesmosis associat a fractura de turmell:

Les lesions o trencaments de la sindesmosis associada a fractura és la lesió més freqüent de la sindesmosis. Es produeix una fractura del peroné per damunt de la sindesmosis. En ocasions associat a fractura del mal·lèol tibial. En aquest tipus de lesions és recomanable el tractament quirúrgic. Es recomana realitzar una estabilització del trencament de la sindesmosis amb un sistema d’osteosíntesis.

En les ocasions que existeixi una fractura del peroné a nivell del turmell és necessari realitzar una osteosíntesis de la mateixa.

Tradicionalment s’han utilitzat cargols, actualment també existeixen uns sistemes mitjançant fils d’alta resistència.