COM CUIDAR UNA FERIDA AMB PUNTS


heridas

Quan la pell i la carn han perdut la seva continuïtat es requereix la col·locació de punts de sutura per part del metge o la infermera. Durant aquest procés s’ha de cuidar la ferida per que la cicatrització segueixi el seu curs sense complicacions. Desprès d’un període estimat i amb la cura dels punts s’aconseguirà que la ferida es tanqui.

Els passos per mantenir la ferida neta i desinfectada fins la seva curació, és relativament senzill si cuides diàriament els punts.

 • Desprès de la col·locació dels punts de sutura és possible que la infermera tapi la ferida amb un apòsit realitzat amb gasa o amb un esparadrap. Durant el primer dia,  és millor no retirar-lo i guarda totes les precaucions fins passades les 24 hores, sempre seguint els consells que us donarà el servei sanitari de la Mutualitat Catalana de Futbolistes o qualsevol altre centre.
 • El primer pas a seguir per iniciar una cura és destapar l’apòsit amb precaució, ja que la zona suturada està sensible desprès de la col·locació dels punts. És important observar visualment la ferida i comprovar que tingui un bon aspecte, potser que la zona on estan inserits els punts estigui envermellida.
 • En segon lloc, hem de rentar la ferida. Alguns pacients ho fan coincidir amb la dutxa diària, així s’executa la neteja de la ferida suturada a la vegada que la higiene corporal. En el cas de que es faci durant el bany s’ha de rentar la ferida amb especial cura amb aigua i sabó. SI no es renta durant el bany, pots utilitzar una solució salina i aplicar-li sabó amb l’ajuda d’una gasa estèril.
 • Desprès del rentat de la ferida amb punts, és imprescindible dur a terme un exhaustiu assecat de la zona perquè les humitats dificulten la cicatrització de la ferida. Pots fer-lo amb una tovallola neta exclusiva per assecar la ferida amb punts o una gasa estèril.
 • Pel següent pas, es requereix conèixer les al·lèrgies del pacient, ja que algunes solucions poden desencadenar problemes al·lèrgics. Actualment s’empra la solució iodada o Betadine, donant uns tocs amb una gasa estèril impregnada d’aquesta solució.
 • La tècnica per aplicar el iode o Betadine amb una gasa és sempre de forma circular. S’ha de començar per la zona on es troben els punts de sutura i anar pintant cap en fora. D’aquesta forma es respecta l’esterilitat de la ferida. Si es fes de fora cap a dins s’arrossegarien els bacteris.
 • Durant els primers dies, és important tapar la ferida amb punts, ja que la pell no és continua i existeix major possibilitat d’infecció. Per això, estan les gases estèrils que es poden retallar amb la menor manipulació possible i pollar-la amb un esparadrap. És important que les gases cobreixin bé la zona amb els punts i que l’esparadrap rodegi la zona sana.
 • En els darrers dies i quan la ferida suturada comenci a fer crosta i la pell s’estigui unint, s’aconsella no tapar la ferida. Les excepcions de seguir amb un apòsit és quan hi ha risc de fregament amb la roba, exposició a la societat o mala evolució dels punts.
 • Quan el metge o la infermera hagin retirat els punts, pots continuant cuidant la cicatriu hidratant la zona on van posar-se els punts, amb una crema hidratant o olis cicatritzants.
 • És important que durant tot el procés s’avaluï la ferida cada vegada que es destapi, comprovant el seu color, l’aspecte, la temperatura i possible aparició de secrecions.
 • Si sospites que alguna cosa no està funcionant bé en la teva ferida, consulta al metge.