ELS PERILLS D’UN COP A L’ULL


copull

Un cop a l’ull com a conseqüència d’un traumatisme practicant futbol, o de qualsevol altre manera, pot arribar a ser molt perillós, especialment si no prenem les accions correctives amb la màxima celeritat possible.

Possibles problemes d’un cop a l’ull:

Malgrat que la majoria de les vegades un cap a l’ull no implica majors conseqüències que un dolor momentani o tenir un ull de vellut durant un pocs dies, de vegades pot derivar en problemes més greus, com per exemple un despreniment de retina.

La retina és un teixit transparent i prim que recobreix la capa interna de l’ull. La seva funció és importantíssima per la visió, ja que la retina és la responsable de, en primer lloc, capturar les imatges per, seguidament, transmeti-les  al cervell mitjançant el nervi òptic.

Quan la retina es desprèn, comença a enviar al cervell zones i punts negres o imatges borroses i deformades. Si no es tracta a temps, la retina pot arribar a atrofiar-se en pocs dies, podent arribar, en casos extrems, a la pèrdua total de la visió del cop afectat.

I una de les causes del despreniment de retina és, precisament, patir un fort cop en l’ull.

A més a més del despreniment de retina, els traumatismes a l’àrea ocular poden ocasionar:

  • Lesions al nervi òptic, podent algunes d’elles perjudicar la nostra visió.
  • Afeccions en els músculs de l’ull, provocant desviacions com l’estrabisme, el qual, a més a més de suposar un problema estètic, pot també posar en risc la correcta funcionalitat dels ulls.
  • Opacitat corneal, que es un trastorn a la còrnia que, al impedir que la llum passi amb normalitat a l’interior de l’ull, pot causar problemes visuals greus, i fins i tot molt greus. Els treballadors d’activitats de risc, com la soldadura o la mineria, són els més proclius a patir un accident d’aquest tipus, ja que qualsevol cop pot implicar també la introducció d’un cos estrany que provoqui aquest tipus de lesions.
  • Glaucoma traumàtic. En ocasions, després del traumatisme a l’ull o prop d’ell, es pot produir la interrupció del drenatge intern, originant-se un glaucoma sobtat. En esports de contacte com el futbol és molt freqüent aquest tipus de lesions.

Com evitar-ho:

La millor forma d’evitar les conseqüències, en ocasions greus, dels cops als ulls és la prevenció, i això es pot aconseguir prenent les mesures adequades al practicar futbol. Però, no és fàcil. Hauríem de portat tots ulleres protectores. Per tant, el risc sempre existirà. Davant qualsevol problema o dubtes desprès d’un cop a l’ull, anar a urgències ràpidament.