ANATOMIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL


columnaTambé coneguda amb espina dorsal, la columna vertebral està formada per 32 vèrtebres separades per discos fibra cartilaginosos.

Consta de cinc regions: cervical, toràcica, lumbar, sacra i coxígea.

Les vèrtebres cervicals es composen de petits cossos, mentre que les lumbars i sacres són molt més grans, ja que el pes del cos és major en les vèrtebres inferiors.

En el pla mitjà, l’espina dorsal consta de quatre curvatures: 2 cifosis i 2 lordosis. La lordosis es troba a la regió cervical i lumbar. Es tracta d’una curvatura amb la concavitat inclinada cap a l’interior de la columna. La lordosis cervical és menys pronunciada que la lumbar.

La cifosis és el contrari de la lordosis. Es troba a la columna toràcica i sacra que també inclou el còccix i és més pronunciada que la columna toràcica.

L’espina dorsal te una forma similar a dues “esses” en columna. Una càrrega no homogènia comporta una major pressió sobre la regió en la que la vèrtebra presenta una curvatura lateral. La conseqüència és un major desgast de cartílag articular típic de l’artrosi.

Les vèrtebres de la columna vertebral augmenten de mida de dalt a baix, ja que les inferiors han de suportar un pes major, mentre que les properes al còccix són més petites i no suporten tant de pes. Les vèrtebres consten d’un cos en la part anterior i un arc vertebral en la part posterior.

Quan la curvatura en el pla frontal és més accentuada, es parla d’escoliosis, es a dir, desviació lateral amb rotació permanent de la columna vertebral.

La escoliosis pot afectar a qualsevol segment de la columna vertebral: cervical, dorsal o lumbar. Pot provocar mal d’esquena o mal de coll.

Una gran quantitat de músculs i lligaments sostenen i mantenen ferma la columna.

El lligament longitudinal anterior i el posterior tenen la funció de mantenir junts els cossos, mentre que en el cas de l’arc vertebral i els processos posteriors es troben el lligament groc, interespinós, supraespinós, intertransvers i els lligaments interapofisaris.