FREQÜÈNCIES CARDÍAQUES D’ENTRENAMENT


frequenciacardiaca1

A l’hora de començar un pla d’entrenament, hem d’estar segurs de que es faci un estudi exhaustiu en relació a la nostra condició física i la nostra edat.

Una persona sedentària, haurà de tenir molta precaució per tal de no forçar la màquina i sobre tot, de no forçar el treball  cardíac al començar amb un programa d’entrenament físic, per això, és necessari controlar el treball del cor en l’activitat esportiva.

Moltes persones que no fan esport constantment, pensen en que l’única forma d’aprofitar al màxim l’entrenament, és posar el cor al límit, però, aquesta creença és molt errònia.

Percentatges segons el tipus d’entrenament:

  • En quan a intensitat, del 50 o 60 %, no hi ha moltes adaptacions a nivell físic de la persona, dons és normal – baixa aquesta intensitat, serveis per a persones amb un nivell físic mitjà, o bé per tractar-lo com a treball de recuperació. Aquesta intensitat, està recomanada per un tipus de recuperació cardíaca o rehabilitació.
  • Intensitat del 60 al 70%, es comencen a produir adaptacions en funció de l’activitat de treball que es realitzi, es podrà utilitzar aquesta intensitat si es té un mínim de condició física mitjanament alta.
  • Intensitat del 70 al 80%, té les mateixes característiques que l’anterior, però parlem d’un treball d’activitat de més qualitat; aquesta intensitat, és ideal per l’entrenament de la capacitat aeròbica, està recomanada solament per esportistes constants amb l’exercici físic i amb bona condició física.
  • Intensitat del 80 al 90%, aquesta intensitat es recomana per esportistes d’alt nivell i amb una condició física òptima.
  • Intensitat del 90 al 100%, només es podrà entrenar amb aquesta intensitat si s’està perfectament en forma, és el cas dels esportistes d’elit i esportistes professionals que estan controlats constantment per la medicina i per professionals de la matèria, així com entrenadors personals.