L’ACCIDENT CEREBROVASCULAR: L’ICTUS


ictus

L’ictus es produeix quan s’atura el flux sanguini a l’encèfal o cervell. Aquesta patologia, també coneguda com embòlia, accident cerebrovascular (ACV), es manifesta sobtadament. L’ictus equival a un infart de cor al cervell.

Tipus d’ictus:

1.- ICTUS ISQUÈMIC O INFART CEREBRAL

Es produeix quan un coàgul de sang bloqueja o tapona un vessament sanguini en el cervell.

Suposa el 80 % de tots els ictus. La incidència s’estima en 150-200 casos per 100.000 habitants/any. És la tercera causa de mortalitat a Espanya.

 • Atac isquèmic transitori AIT: es produeix igualment per la interrupció del flux sanguini, però de manera temporal, sent habitual que els símptomes durin uns pocs minuts i que el pacient es recuperi totalment en menys de 24 hores.
 • Infart cerebral: Obstrucció artèria cerebral.

2.- ICTUS HEMORRÀGIC O HEMORRÀGIA CEREBRAL

Aquest pel contrari es produeix per un trencament d’un vessament produint una hemorràgia de major o menor importància.

L’excés de sang dona lloc a un augment de la pressió intracranial, ja que l’espai dintre del crani segueix sent el mateix, i l’hemorràgia provoca una compressió del teixit cerebral.

 • Aneurismes: És una regió debilitada del vessament sanguini que si no es tracta pot ocasionar un trencament del mateix.
 • Malformació arteriovenosa: Vessaments sanguinis formats de manera anormal.

Els factors de risc en aquesta malaltia són, en termes generals: hipertensió arterial, les arítmies cardíaques u altres malalties del cor, diabetis, nivells elevats de colesterol, obesitat, tabaquisme, consum d’alcohol excessiu, sedentarisme o inactivitat física. També existeixen factors de risc no modificables com són els factors hereditaris, la raça, el sexe i l’edat (major de 55 anys).

Símptomes

Quan hi ha una lesió vascular cerebral la causa del dany és la mort del teixit de la zona afectada. Per tant, depenent del àrea afectada, els signes i símptomes seran diferents, així com la gravetat i les seqüeles que apareguin desprès de patir aquest accident. Generalment els símptomes que es produeixen en un primer moment desprès de l’ictus, són:

 • Entumiment o debilitat sobtats en el rostre, braços o cames (especialment a un costat del cap).
 • Confusió sobtada, dificultat per parlar o entendre.
 • Problemes sobtats per veure amb un o els dos ulls.
 • Dificultat a l’hora de caminar, marejos, pèrdua de l’equilibri o coordinació dels moviments.
 • Mal de cap sobtat i sever sense causa coneguda

És molt important saber identificar aquests signes de la malaltia per poder trucar ràpidament als serveis d’urgències. La rapidesa en el tractament serà fonamental per salvar la vida del pacient i minimitzar les seqüeles de l’ictus.

Neurorehabilitació desprès de patir un ictus

La rehabilitació és un dels aspectes més importants del tractament en una persona desprès de patir un ictus. L’objectiu de la rehabilitació es tractar les discapacitats desprès l’ictus i proporcionar al pacient el major grau d’autonomia possible, identificant les seves limitacions i adaptant el tractament a les característiques individuals de cada persona.

El tractament pot iniciar-se a l’hospital, en fases molt primerenques desprès de patir un ictus i continuar de forma ambulatòria a l’hospital o centres de fisioteràpia.

Recuperar-se d’un ictus dependrà de varius factors com la extensió i la zona de la lesió, la rapidesa amb la que s’aconsegueix restablir el risc sanguini i l’estat de salut previ.

Normalment els problemes derivats d’un ictus i susceptibles de neurorehabilitació o fisioteràpia neurològica, depenent de l’àrea afectada i de la severitat, són els següents:

 • Alteració del moviment i de la coordinació.
 • Alteració de la sensibilitat.
 • Alteració del to muscular.
 • Alteració del control postural i de l’equilibri.
 • Incapacitat per caminar.
 • Alteració de la deglució.
 • Incontinència urinària o fecal.
 • Trastorns cognitius.
 • Alteracions respiratòries.