UTILITZACIÓ D’ULTRASÒ PER LA MILLORA DE LES LESIONS


ultrasonido

L’aplicació d’ultrasò terapèutic en teixits lesionats accelera la taxa de curació i millora la qualitat de la reparació de lesions de lligaments, tendons, fàscia, càpsula articular, teixit cicatritza…

En fisioteràpia, l’ultrasò s’utilitza per tractar lesions, inflamació de tendons, cicatrius. No transmet fred ni calor de manera que el pacient els pot sentir perfectament. És un calor que va a l’interior dels teixits.

L’ultrasò és un equip que transfereix ones mecàniques de major freqüència que les de so, mitjançant un mitjà físic com por ser un gel específic, que permet que pugui propagar-se i transmetre energia (calor profund) gràcies a la vibració que produeixen les ones. Aquest calor no se sent, ni es nota.

Beneficis del ultrasò:

  • Cicatrització de les lesions.
  • La vasodilatació de la zona amb hiperèmia i augment del flux sanguini.
  • L’increment del metabolisme local, amb estimulació de les funcions cel·lulars i de la capacitat de regeneració tissular.
  • L’increment de la flexibilitat dels teixits rics en col·lagen, amb disminució de la rigidesa articular i de la contractura.
  • L’efecte antiàlgic i espasmolític.
  • Accelera la taxa de curació i millora la qualitat de la reparació.

L’energia del ultrasò terapèutic (depenent del teixit) arriba a aproximadament a les següents profunditats:

  • TEIXIT MUSCULAR: 1MHz=9mm; 3 MHz= 3mm
  • TEIXIT GRAS: 1 MHz=50mm; 3 MHz=16.5 mm
  • TENDÒ: 1 MHz= 6,2 mm; 3 MHz=2mm

Com la transmissió de l’ultrasò no és la mateixa en cada tipus de teixit, alguns són capaços d’absorbir l’energia en major proporció que altres.

En termes de pràctica clínica, els teixits que absorbeixen més energia són aquells  amb alt contingut de col·lagen (lligaments, tendons, fàscia, càpsula articular, teixit cicatritzat). L’aplicació del ultrasò terapèutic als teixits amb una baixa capacitat d’absorció d’energia és menys probable que sigui eficaç que l’aplicació de l’energia en un material de major absorció.

Entre els beneficis del ultrasò en fisioteràpia està també que els teixits més efectivament escalfats estan el periosti, teixits col·làgens (lligaments, tendons i fàscies) i els músculs fibrosos.  Si la temperatura dels teixits lesionats s’eleven a 40-45 graus, es produirà una hiperèmia , l’efecte del qual serà terapèutic. A més, les temperatures en aquest rang ajuden a iniciar la perfecta cicatrització d’estats inflamatoris crònics.

El treball del fisioterapeuta es veurà perfectament compensat amb la pràctica del ultrasò i es tindrà un diagnòstic perfecte si a més s’apliquen probes per imatge.