COMUNICAT DE LA MUTUALITAT DE FUTBOLISTES AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DE COVID 19


La delegació catalana de la Mutualitat de Futbolistes informa a tots els seus mutualistes dels següents aspectes de la seva cobertura:

 

  1. En tots aquells casos en que els nostres mutualistes hagin de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica, per una lesió ocorreguda a la pràctica del futbol en el termes que es contemplen en el nostre Reglament de Prestacions, i que per part de l’hospital en el que s’hagi de dur a terme l’operació es requereixi la realització del test PCR per a la detecció del Coronavirus com a proba obligatòria del preoperatori, el cost d’aquest test quedarà inclòs dins de la cobertura de la Mutualitat, sense que el nostre mutualista hagi de satisfer cap import per la seva realització.

 

  1. Les noves lesions que es puguin produir durant els entrenaments, individuals o col·lectius, ocorregudes durant les fases successives del procés de “desescalada”, seran així mateix cobertes per la Mutualitat, sempre que els entrenaments es desenvolupin d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i les que els clubs hagin formulat als futbolistes per a la seva realització.

 

La Mutualitat continua treballant per oferir als nostres mutualistes el millor servei i la cobertura més àmplia possible.