MALALTIA DE KIENBÖCK


kok

La malaltia de Kienböck o Necrosis asèptic o Necrosi Asèptica Vascular (Semilunar carpià) sol passar en barons joves. Va ser descrita per un metge radiòleg Robert Kiemböck, en Viena en 1910.
És una malaltia molt poc freqüent, per la qual cosa no existeix molta experiència de com tractar-la, a més la seva progressió és molt lenta pel que precisa observar la seva avaluació durant anys, per valorar la seva resposta al tractament.
És una necrosis vascular asèptica del citat os, que està situat en el canell, entre l’escafoide i el piramidal, formant part tots ells del capo, juntament amb les estructures òssies petites.
Símptomes de la Malaltia de Kienböck
L’exploració, en estats inicials, és normal.
Dolor al dors, rigidesa i tumefacció en el dors del canell, acompanyat de pèrdua de força, a mesura que progressa.
Atròfia musculatura d’avantbraç, en els estats més avançats
Diagnòstic de la malaltia de Kienböck
Les exploracions inicials dels canells solen ser normals en estadis inicials. A mesura que evoluciona la malaltia de Kiemböck (Necrosis de Semilunar), anirem observant progressivament l’aparició de nous signes radiològics, que ens permetin diagnosticar aquesta patologia. Aquests són:
• Alteracions del semilunar (fragmentació, esclerosis).
• Factors etipatogènics (cúbit curt, augment inclinació de la glena radial).
• Signes d’artrosis ràdio carpiana en estats avançats.
Tractament malaltia de Kienböck
• En els estadis inicials, en els quals el pacient presenta unes Rx normals, es realitza una immobilització durant tres setmanes, que poden anar acompanyats d’analgèsics per pal·liar el dolor, si aquest resulta molest o difícil de tolerar.
• Quan en la Ressonància Magnètica, comencen apreciar-se signes que ens fan confirmar la complicació de la malaltia de Kiemböck, és l’hora de plantejar la necessitat d’un tractament quirúrgic, les quals són:
o Descompressió de la zona.
o Revascularització de les diferents estructures.
• Tècniques pal·liatives: artròdesis, carpectomies.