DROGUES QUE PROVOQUEN MORT SOBTADA


corazon

Tractar el tema de les drogues no és fàcil. Però, tenir informació sobre el tipus de drogues, i les conseqüències de prendre-les es fa necessari en una societat on les drogues circulen amb facilitat. La informació és important que la coneguin els nostres joves.
Segons les dades de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies la prevalença del consum de drogues il·lícites augmenta al nostre país. La tendència va en augment.
Les drogues més populars són el cànnabis i la cocaïna, amb una prevalença del 18,3 i 2.8%, respectivament, entre les persones de 15 a 35 anys. El consum és bastant més habitual entre els homes. I això no significa que tinguem una joventut sana.
La mort sobtada cardíaca és un desenllaç fatal, que entre els joves té una relació important amb el consum de tòxics. Aquests tipus de substàncies sovint desencadenen en arrítmies o infarts. Segons estimacions estarien presents en quasi la meitat de les morts per aquestes causes. Per això no podem donar l’esquena a aquesta problemàtica real.
A Espanya no disminueix el consum de drogues ni tampoc en altres països desenvolupats. En població menor de 35 anys ocupa un paper molt destacat relacionat amb la mort sobtada. Per això, són molt importants les mesures encaminades a la informació i conscienciació per donar a conèixer els seus riscos i evitar aquestes morts prematures.
Efectes cardiovasculars
El cànnabis comporta diversos efectes cardiovasculars, entre ells que els nostres vessaments sanguinis redueixin bruscament el seu calibre, la seva mida. Això es coneix com a un vasoespasme i pot provocar angines o infarts. Però, la relació directa amb mort sobtada és menor que amb la cocaïna o altres estimulants.
La cocaïna actua a múltiples nivells en l’àmbit cardiovascular. Afavoreix l’excitabilitat de les cèl·lules cardíaques del cor, fent-les proclius a arrítmies que poden conduir a una aturada cardíaca. A escala vascular, provoca un augment de la pressió arterial i vasoespasmes coronaris. La sang augmenta la seva coagulabilitat i l’agregació de plaquetes, propiciant les trombosis.
L’èxtasi, MDMA i altres amfetamines fan el mateix que la cocaïna, augmentant la freqüència cardíaca tensió arterial, aparició d’arrítmies vasoespasme coronari i també trombosis.
Els al·lucinògens com LSD o la psilocibina tenen menors efectes que la cocaïna i les amfetamines pel que fa al sistema nerviós autònom. Però estan descrits arrítmies i infarts amb el seu consum, malgrat que les complicacions cardiovasculars són menys freqüents.
L’heroïna i altres opiacis tenen un paper inhibidor, provocant més bradicàrdia i hipotensió arterial. En intoxicacions greus, la depressió respiratòria unida a l’anterior pot portar a una aturada cardíaca.
Els tòxics actuen com a detonants d’infarts perquè fan que les coronàries s’estrenyin bruscament, per vasoespasmes coronaris, o perquè propicien l’aparició que les obstrueixen. Les drogues poden alterar les propietats elèctriques de les cèl·lules cardíaques desencadenant arrítmies malignes.
És a dir, una persona jove i sana sense miocardiopaties ni canalopaties també pot patir arrítmies malignes. A més de la mort sobtada pot deixar altres tipus de seqüeles en el cos humà prou importants.
Alcohol i drogues
Els dos tòxics es potencien quan es combinen entre ells. És l’anomenat còctel perillós que integra cànnabis, alcohol, begudes energètiques i altres psicoestimulants.
En aquests casos, el risc d’arrítmies i altres esdeveniments adversos poden arribar a multiplicar-se per 4-5 vegades. Particularment amb la cocaïna, el consum amb l’alcohol produeix una substància anomenada, la coca etilè. La inhibició de la coca etilè dels canals iònics cardíacs és la principal causa de l’augment de la incidència d’arrítmies associades.
Conclusions
El cànnabis i la cocaïna són les drogues més freqüentment consumides entre els joves, i no tan joves. Aquests tòxics tenen un potencial de provocar efectes cardiovasculars adversos, si més no, la cocaïna sembla associar-se a un major risc.
La relació entre el consum de drogues i efectes cardiovasculars adversos és complexa d’estudiar perquè sovint es prenen drogues en combinació. La mort sobtada cardíaca és la conseqüència més perillosa i es relaciona de forma important amb el consum de drogues en menors de 35 anys.
Hem de tenir en compte aquesta causa, promoure l’exercici físic i la dieta sana entre els joves i informar-los i alertar-los dels riscos del consum de tòxics, inclús no tinguin cap problema cardíac.