TOT EL QUE NECESSITES SABER SOBRE LA BOTA IMMOBILITZADORA WALKER


walker

La bota Walker fixa està indicada com suport de la immobilització del turmell després del diagnòstic d’una fractura de magnitud. En la primera etapa de la fractura requerirà una immobilització completa del peu i turmell amb compressió per reduir l’edema, podent substituir a l’escaiola si el metge ho considera necessari. En la segona etapa, reduïda la inflamació aguda i estabilitzada la fractura s’haurà de mantenir immobilitzada de 4 a 6 setmanes.
Ens poden recomanar l’ús d’una bota immobilitzadora Walker en qualsevol dels següents suposats:
• Fractura de peu.
• Fractura de turmell.
• Tractament d’esquinços greus de turmell.
• Fractura dels metatarsos.
Com sabeu, les fractures són produïdes degut a un moviment d’inversió-eversió forçada el traumatisme de la qual compren la fractura òssia amb lesió de parts toves generalment per damunt de la sindesmosi. A causa de la complexitat del sistema articular del turmell les fractures poden ser molt variades arribant a produir luxacions completes i l’exposició amb trencament de la pell.
Avantatges de la utilització del Walker
El Walker és utilitzat com una alternativa a la immobilització amb guix per un llarg període de temps, ja que ens aporta una immobilització segura i total a la vegada que podem començar amb la rehabilitació, d’aquesta manera, s’evita una major pèrdua de to muscular molt comú després de períodes llargs d’immobilització.
Els Walkers permeten la seva retirada fàcil per realitzar una rehabilitació, a més en multituds de casos t’aconsellen walkers articulars perquè es vagin aplicant graus de moviment.
A diferència de les escaioles, si el metge ho considera oportú, es podrà retirar el Walker per dormir al llit o per accedir a la cura de les ferides.
Per altra banda, si el metge ho aconsella, amb la bota Walker és possible realitzar una càrrega directa o parcial, des del moment de la seva adaptació, ja que la sola de la bota Walquer és un balancí amb sola anti relliscant.
Hi ha dos tipus de Walquer segons la lesió. La llarga està indicada per lesions que afecten el turmell, tíbia i peroné. La curta per lesions que afecten només al peu.
Que aconseguim amb el Walker.
• Evita una rotació lateral del peu.
• Estabilització de l’articulació del turmell.