CORONAVIRUS: PERQUÈ S’HA DE CONTINUAR AMB LA MASCARETA I LA DISTÀNCIA SI ESTÀS VACUNAT


vacunes

Amb un temps rècord, han arribat les vacunes contra la Covid-19. Malgrat que la logística està fallant sobretot a Europa, el cert que les vacunes et preserven d’aquest virus mortal. Cada dia hi ha més gent vacunada.
Però malgrat que la població vagi vacunant-se no implica que s’hagi de relaxar la resta de mesures de protecció. És a dir, que segueix sent igual d’important utilitzar la mascareta, la rentada de mans, mantenir la ventilació o el recanvi d’aire dels espais tancats, i continuar amb la distància social.
¿Per què s’han de mantenir les mesures de protecció?
Encara és molt d’hora per abandonar la mascareta i la resta de mesures, com a mínim fins que no s’assoleixi la tan desitjada i famosa immunitat de ramat. I això, només passarà fins que el 70 % de la població estigui vacunada.
Malgrat que a poc a poc van augmentant els grups d’edat als que se’ls hi recomana la vacunació, i tenint en compte que ja s’han vacunat els sanitaris, a treballadores essencials i sociosanitaris, es tracti d’un percentatge partit encara de la població. Amb les dades actuals no es pot considerar que les vacunes a més de protegir de la malaltia, evitin la propagació d’aquesta.
Sense immunització
El fet que no es facin anàlisis de seroprevalença per determinar si les persones vacunades han desenvolupat anticossos IgG (immunoglobulines) pot fer una sensació de seguretat en persones que no són res ponedors a aquesta vacuna i que estan desprotegides en enfront de la infecció. El percentatge de no res ponedors en altres vacunes és petit. Això no obstant, en el cas de les vacunes anti-Covid no hi ha dades que reflecteixin a quantes persones podria afectar,
En la població general hi ha diversos motius pels quals això pot ocórrer, ja que a la fixa tècnica de les vacunes s’especifica que la possibilitat que produeixi una resposta immunitària i producció d’anticossos específics neutralitzant, segons vacuna, pot variar entre el 90-95% o en el cas de les vives atenuades, com la d’Astra Zeneca, entre el 60-65%. Això es deu al fet que el sistema immunitari no desenvolupa cap resposta específica.
No desenvolupar anticossos també pot produir-se en persones el sistema immune de les quals es troba compromès, o bé perquè pateixen una malaltia autoimmune, o bé, tenen càncer o estan en tractament de quimioteràpia o radioteràpia, i fins i tot en persones al·lèrgiques amb tractament crònic de corticoides. Aquestes persones estan més predisposades a no desenvolupar una resposta immune específica després de la producció d’anticossos específics, és a dir, en aquelles que no produeixen anticossos específics enfront de un patogen o microorganismes, sense que això signifiqui que el seu sistema immune funcioni mal.
¿Puc contagiar estant vacunat?
Per entendre-ho, la vacuna que cada any s’inocula enfront de la grip pot ajudar-nos a entendre com funciona en el cas del coronavirus. La grip és ja un virus amb el qual convivim i que muta cada any. La seva vacunació es realitza amb els soques del virus en circulació de l’any anterior. Això permet desenvolupar una bona resposta immune. Això no significa que no ens contagiem, sinó que la següent vegada que interaccionem amb el virus, el cos està preparat i no necessita tres setmanes per començar a generar IgC neutralitzats sinó que ja estan preparades.
La resposta és ràpida, efectiva, i no permet al virus que es multipliqui i es desenvolupi la malaltia.
El mateix seria en el cas del coronavirus. Sempre que tinguem un nivell òptim d’anticossos per no deixar al virus que es multipliqui i provoqui la malaltia.
Encara no hi ha suficient informació per afirmar o negar que sigui possible que una persona vacunada contra el coronavirus pot contagiar la Covid-19 a altres persones. Els experts creuen que una persona vacunada amb anticossos, el virus no hauria multiplicar-se, per tant, no hauria de tenir la capacitat de contagiar a altres persones.
No es pot descartar aquest risc mentre es publiquen resultats més amplis sobre aquesta possible capacitat infectiva dels vacunats, que es convertirien en un vector per altres persones. D’aquí, la importància de seguit amb les mesures de seguretat: usos de mascaretes, evitar les massificacions de gent, les mesures de ventilació… Fins que el nombre de població arribi a aquest 70 % de vacunació que suposarà la immunitat de ramat, no estarem segurs.