ANESTÈSIA LOCAL, REGIONAL I GENERAL


 

L’anestèsia en termes general es pot administrar: local, regional i general; i en combinacions d’aquestes. El seu mecanisme d’acció és modulant l’activitat del SNC a diferents nivells i amb diferents medicaments i combinacions.
Anestèsia local:
Un medicament anestèsic (que es pot aplicar com una injecció, un aerosol o un ungüent) s’adorm solament una petita zona específica del cos (per exemple, un peu, una mà o una àrea de la pell). Amb anestèsia local, la persona està desperta o una lleugera sedació, segon les necessitats quirúrgiques i de l’estat del pacient. L’anestèsia local té una durada limitada i sol utilitzar-se per procediments menors en pacients ambulatoris (pacients que arriben a sotmetre’s a una operació i es poden anar a casa seva el mateix dia, sense ingressar a l’Hospital). Probablement, aquest tipus d’anestèsia que s’usarà per a una intervenció quirúrgica ambulatòria en una consulta externa. Aquest tipus d’anestèsia i els medicaments utilitzats poden ajudar també, per la seva durada d’acció, per controlar el dolor postoperatori.
Anestèsia regional:
El medicament anestèsic s’injecta prop d’un grup de nervis i permet que un determinat membre (braç, peu, etcètera) u altres àries del cos s’adormin i quedin sense sensibilitat. Per regla general, l’anestèsia regional s’utilitza perquè una persona estigui sense dolor durant i després del procediment quirúrgic. L’anestèsia regional i la general sol combinar-se, sobretot en cirurgia de certa durada i/o complexitat per exemple l’artroscòpia d’espatlla).
Anestèsia general:
L’objectiu és deixar a la persona completament inconscient (o ‘adormida’) i mantenir-la en aquest estat durant l’operació, sense consciència ni record de la intervenció quirúrgica. L’anestèsia general es pot administrar a través d’una via intravenosa (que requereix la inserció d’una agulla en una vena, generalment del braç) o mitjançant la inhalació de gasos o vapors mitjançant d’una màscara o tub de respiració.
El metge responsable del procediment és l’anestesiòleg. El mateix estarà present abans, durant i després de l’operació per controlar l’administració dels medicaments anestèsics i assegurar-se de què rebràs la dosis correcta en tot moment. Amb anestèsia general, l’anestesiòleg utilitza una combinació de diversos medicaments pel següent:
• Controlar l’ansietat amb una premeditació prèvia a l’entrada a quiròfan.
• Mantenir la profunditat de l’anestèsia (que estiguis adormit), ajustant les dosis de medicaments a la necessitat individual i a la fase del procediment quirúrgic.
• Avaluar contínuament l’eficàcia de l’anestèsia local o regional per assegurar la seva eficàcia i utilitzar els recursos necessaris perquè el pacient estigui confortable.
• Controlar el dolor durant el procediment quirúrgic i alleugerir-ho després de la intervenció (mitjançant l’ús de medicaments anomenats analgèsics).
La forma d’administrar l’anestèsia depèn de molts factors, entre els més importants estan les característiques de la persona que rebrà l’anestèsia i per altra banda del procediment quirúrgic al qual va a ser sotmès:
• Dependents del pacient
o Malaltia actual i anterior.
o Les al·lèrgies que pots tenir.
o Les reaccions prèvies a l’anestèsia (les teves o les dels teus familiars)
o Els medicaments que estiguis prenent.
o La teva edat, alçada i pes.
• Dependents de la intervenció quirúrgica
o El tipus d’intervenció quirúrgica.
o El lloc de la intervenció quirúrgica.
o El temps que trigarà la intervenció quirúrgica.
L’anestesiòleg és el responsable d’analitzar les opcions disponibles i prendrà la decisió en funció de les teves necessitats individuals i del que sigui millor per tu.
En entrades posteriors anirem descrivint diferents intervencions quirúrgiques en el camp de la traumatologia i ortopèdia, i els possibles plantejaments anestèsics que es poden administrar.