FORMES EN LES QUALS LA PSICOLOGIA ESPORTIVA ES CLAU EN EL RENDIMENT


La psicologia esportiva ha passat en els últims deu anys de tenir un paper quasi d’espectador a formar part de la titularitat en totes les disciplines. El seu desenvolupament es produeix en un context en el qual els esportistes tenen cada vegada més coneixements i major consciència que necessiten potenciar totes les seves capacitats per assolir els seus objectius, i de com un equip multidisciplinari de professionals pot portar el seu rendiment a altre nivell, fins i tot quan ja no sembla possible.
L’aplicació de la psicologia esportiva està arribant a tots els àmbits. En l’alt rendiment, ja és una disciplina, ja que és una disciplina contrastada en l’avaluació o intervenció, en la recerca d’optimitzar el rendiment. En l’esport d’iniciació també està creixent, recolzant-se en una tecnologia cada vegada més eficient i un coneixement científic cada vegada més profund. Per últim, la psicologia esportiva també poden utilitzar-se per maximitzar els efectes positius de la pràctica esportiva com forma d’oci i de foment de la vida saludable.
Termes com atenció, percepció, control d’impulsos, ansietat competitiva, pressa errònia de decisions o precipitació són alguns exemples que s’han popularitzat tant en mitjans de comunicació com en el llenguatge del mateix terreny esportiu. Però del seu mesurament, anàlisi, intervenció i millora poca gent sap alguna cosa. I és precisament el terreny de la psicologia esportiva.
Per exemple, la psicologia és un factor rellevant per explicar les recaigudes en una lesió qualsevol, sigui quin sigui l’esport o La lesió.
Quan hem de demanar la consulta d’un psicòleg esportiu
Com éssers humans que som, les persones tendim a conceptualitzar i dirigir tot allò que sens explicar. Forma part de l’adaptació al mitjà donar intencionalitat als missatges que rebem, emetent, volent o sense voler, judicis arbitraris.
Un psicòleg sap de l’existència d’aquest fenomen i perquè passa. D’aquesta manera, qualsevol persona que assisteixi a la consulta d’un psicòleg esportiu es trobarà amb un professional que evitarà jutjar, mantenint-se en tercera persona, per trobar la forma més útil de donar solució a la problemàtica que es presenti.
L’esportista, entrenador, tècnic, directiu o qualsevol persona relacionada amb el món de l’esport trobarà en la consulta d’un psicòleg esportiu eines científicament provades (la psicologia és una ciència de comportament humà) per donar solució a aquelles qüestions que necessiti millorar en l’entrenament o competició.
Aquestes eines han de veure amb la modificació de la conducta, la creació i instauració de conductes incompatibles, la millora de l’autocontrol i nivell d’activació, la cohesió grupal o el fet de crear rutines competitives entre altres moltes.
Altres eines potents en mans de professionals de la psicologia esportiva són els qüestionaris i el test que avaluen diferents capacitats i potencialitats del subjecte. A partir d’ells s’instauren una sèrie de fases en intervenció: una primera de tipus educativa seguida d’altra destinada a l’entrenament d’habilitats pertinents i, finalment, altre d’aplicació pràctica d’aquestes habilitats a l’entrenament i competició.
Beneficis de la psicologia esportiva
Malgrat a que el rol del psicòleg esportiu és desconegut encara per moltes persones, pocs dubten de la importància dels factors psicològics en el rendiment. Cada vegada són més els equips i els esportistes contracten els serveis del psicòleg esportiu conscient dels beneficis que aporta en diferents aspectes de la competició, de l’entrenament o de les relacions interpersonals.
El funcionament psicològic d’un esportista és igual de transcendental pel seu rendiment que el funcionament físic, tècnic i tàctic/estratègic.
El coneixement especialitzat del comportament humà que la psicologia proporciona i la seva metodologia específica per avaluar-lo, estudiar-lo, entendre’l i poder modificar-lo, pot ser de gran utilitat tant per esportistes com per entrenadors.
En altres paraules, el funcionament psicològic dels esportistes és igual de transcendental pel seu rendiment que el funcionament físic, tècnic i tàctic/estratègic. A més, el funcionament psicològic pot influir de manera positiva o negativa en tots els factors que hem citat per la qual cosa és molt important controlar l’aspecte mental en la direcció correcta. Per aquests motius, és necessari que la preparació psicològica s’integri en el conjunt de la preparació global de l’esportista com un element més, que interactuarà correctament amb les parcel·les física, tècnica i tàctic/estratègica.
La psicologia esportiva no només actuarà directament sobre l’esportista en particular, sinó que s’ha de treballar amb l’entrenador perquè aquest també millori tant en l’àmbit individual com en benefici de l’esportista o equip al qual entrena.
El treball del psicòleg esportiu en aquest sentit va influir en aspectes com la planificació esportiva, adherència a l’entrenament dels esportistes, les habilitats de lideratge, la millora de la comunicació, o l’avaluació de la seva tasca com a entrenador.
Exemples del paper de la psicologia esportiva en el món de l’esport
Exposem una sèrie de raons d’influència positiva per part del psicòleg esportiu en altres tantes situacions que podem viure en el món de l’esport.
• Estat mental idoni: És tan necessària la preparació tècnica – tàctica com la preparació mental pel moment de la competició, en la recerca de l’estat òptim del funcionament.
• El reforç: Reforçar als jugadors en moments oportuns és realment important per a la millora de la seva autoestima i és un dels principis bàsics de l’aprenentatge, sigui psicològic, tècnic o tàctic.
• Els objectius: El psicòleg esportiu ajudarà tant al jugador com a l’entrenador a beneficiar-se de la planificació adequada. Els objectius realistes i els passos intel·ligents per aconseguir-los poden reforçar el nivell d’autoconfiança dels jugadors, mantenir la seva motivació alta i evitar problemes d’autoestima.
• La cohesió grupal: El coneixement de psicologia grupal juga a favor d’un ambient d’equip orientat cap a una fi comuna. El rendiment unificat és més exitós que un equip amb divisions internes.
• Els autos instruccions: Les auto instruccions poden utilitzar-se en l’esport per adquirir destreses noves, perquè la motivació augmenti, per erradicar hàbits negatius, per la iniciació de l’acció, pel manteniment de l’esforç en situacions extremes o quan el focus d’atenció ha de mantenir-se de forma sostinguda en el temps. A més, les auto instruccions positives serveixen per potenciar l’autoestima, la motivació, l’atenció, el rendiment i ajuden a suportar millor el cansament al provocar que el subjecte se centri més en la tasca.
• L’entrenament en imaginació: És útil en la reducció progressiva de l’ansietat o per la relaxació.
• Control de l’estrès: Malgrat que necessitem que existeixi cert nivell d’estrès en la competició, l’estrès pot ser un factor negatiu per al rendiment. La psicologia esportiu pot ajudar a millorar el control de l’estrès de l’esportista, per exemple, contribuint al fet que el seu estil de vida sigui el menys estressant possible i facilitant que pugui compatibilitzar totes les seves obligacions diàries. A més, també poden reduir la pressió de l’esportista, influint en les seves expectatives de rendiment i centrant la seva atenció en objectius assolibles.
• Atenció: Les tècniques emocionals són molt útils pel bon rendiment durant la pràctica esportiva.
• Gestió d’emocions: Existeixen emocions facilitadores de rendiment. L’estat emocional de l’esportista determina de forma directa el seu rendiment en la competició. Generar emocions facilitadores és un element clau en el bon funcionament esportiu de cada persona. A més, el psicòleg esportiu pot ajudar als esportistes a usar emocions negatives com la ira, la por o la decepció, en el seu benefici.
• Suport en la recuperació de lesions: Lesionar-se és un dels moments mes durs en la vida d’un esportista. El suport psicològic pot ser útil per acceptar una lesió i superar els mals moments. El psicòleg pot donar suport aportant eines per tornar de forma gradual a l’entrenament i mantenir la motivació durant la rehabilitació.
En línies generals, encara que l’estat actual de la psicologia esportiva, el futur que està per portat encara ho és més.


Jose Antonio Partida Flor