MEDICIÓ DE LA TEMPERATURA AL FUTBOL


És important disposar d’equip per mesurar la tensió tèrmica i la temperatura corporal. Aquest
equip es fonamental per a calcular el risc de termopatia i avaluar als pacients que puguin
presentar una malaltia derivada de la forta calor.
Mesura de la temperatura corporal:
La temperatura rectal és l’únic mètode fiable per mesurar la temperatura central. Altres
mètodes (mesura oral, axil·lar o timpànica) són inapropiats i poden induir a errades.
 Les mesures orals són poc fiables i poden veure’s afectades pel vent, la pluja, la
temperatura externa i el consum recent d’aliments. La temperatura oral mai estarà per
damunt de la temperatura central.
 La temperatura axil·lar no és fiable perquè pot veure’s afectada per la temperatura de
la pell i sol trobar-se 1 – 1,5 º C per sota de la temperatura central.
 A la temperatura timpànica li afecten l’aigua o el cerumen de l’oïda, així com la
temperatura de la pell circumdant.
Mesurador d’estrès tèrmic:
La següent tabla mostra el risc de termopatia relacionat amb la temperatura ambiental i la
lectura de la temperatura del globus humit:


Temperatura ambiental seca TGBH (Mesurador estrès t) Risc de lesió tèrmica
25-31,9 º C 24,0-29,3 º C Moderat
32-38 º C 29,4-32,1º C Alt
38º C i superior 32,2 ºC i superior Extrem

Es recomana efectuar descansos addicionals per refrescar-se en els minuts 30 i 75 quan la
TGBH (Mesurador d’estrès tèrmic) superi els 32 º C

ostra el risc de termopatia relacionat amb la temperatura ambiental i la
lectura de la temperatura del globus humit: