QUIST DE MENISC EN EL FUTBOLISTA


Són quistos que es formen al costat del menisc. Són conseqüència de trencaments de menisc, sent típics els quistos para meniscals en els trencaments de menisc de persones joves i futbolistes on l’estat articular i l’estat del menisc abans del trencament és bo. Aquests quistos poden donar-se en els trencaments dels dos meniscos, però el menisc extern té major tendència a acompanyar-se d’aquests quistos, la qual cosa és paradoxal, ja que la seva unió capsular és molt més dèbil que en el cas del menisc intern.
En jugadors joves aquests quistos es localitzaran habitualment en el cos del menisc o en la banya anterior del menisc, provocant un embalum dolorós que el pacient nota en la interlínia del genoll. En pacients de més edat aquests quistos tendeixen a localitzar-se més freqüentment en la zona posterior del menisc intern, al ser més freqüents els trencaments de la banya posterior del menisc intern.
Aquests trencaments se solen produir per una activitat que provoca un gir sobtat de rotació del genoll, com pivotejar de manera agressiva i girar sobtadament. Passen amb freqüència al futbol, al pàdel, tenis, esquí, i a vegades s’acompanyen d’altres lesions com el trencament de lligament creuat anterior. Normalment en el trencament de menisc, el quist no sembla de manera sobtada. Si no que es crea un embalum dies o setmanes després que es palparà en la zona interna (quist de menisc medial) o externa (quist de menisc lateral).
En el mecanisme del trencament, el menisc s’arrenca de la càpsula articular i es crea un orifici capsular. A través d’aquest orifici, el líquid de dins de l’articulació (líquid sinovial) s’escapa cap als teixits del voltant del genoll o es queda contingut dins d’una espècia de globus. Aquest globus serà l’Embalum en el genoll pel qual el pacient arriba a una consulta. Aquest embalum bé acompanyar de dolor del genoll, el qual té el seu origen freqüentment en el trencament del menisc i de la càpsula, més que en quist pròpiament. En casos en els quals l’orifici fa un mecanisme valvular, el quist creix i pot comprimir les estructures del voltant. Arribant fins i tot a donar problemes de compressió en els nervis que porten els senyals al panxell i el peu o problemes derivats de la irritació dels tendons musculars al voltant del genoll. En aquests casos, quan el quist al menisc es localitza en el cos del menisc extern és típica la sensació del formigueig o fins a parestèsies (cames adormides) en el territori del nervi ciàtic-popliti extern que dóna sensibilitat a la cara lateral de la cama. En casos de quistos molt grans els pacients ens poden explicar que pateixen rampes en aquesta zona lateral de la cama.
Tractament del quist de menisc
El seu tractament és el de tractar el trencament del menisc per artroscòpia i reparar la càpsula articular danyada a través d’una petita incisió en la zona lateral del genoll, on s’extirpa el quist reparant l’orifici capsular amb sutures de tensió.