LA MORT SOBTADA, ANALITZADA PER CARDIÒLEGS ESPORTIUS (Vídeo)


En un marc incomparable com el recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els cardiòlegs esportius Ricard Serra i Francesc Carreras analitzen la mort sobtada dels esportistes. Un tema delicat que ha adquirit un destacat ressò mediàtic pels darrers casos que s’han produït a l’esport d’elit, especialment en el futbol.

D’una banda, Serra subratlla que “vam dissenyar una cursa científica fa més 30 anys amb l’objectiu de comprovar els efectes de l’exercici físic sobre el cor. Vam demostrar que eren beneficiosos per poder aplicar-los a la població en general”. En relació amb les possibles causes, argumenta que “aquells que experimenten una mort sobtada han de tenir una malaltia prèvia no controlada”.

De l’altra, Carreras manifesta que “les tècniques d’imatges actuals ens permeten diagnosticar amb més facilitat les miocarditis que fa uns anys. Practicar esport quan estem refredats no és aconsellable perquè el virus pot provocar la inflamació del miocardi, del muscle cardíac, i, en conseqüència, arrítmies”.

Quant a les revisions mèdiques, Serra afirma que les dades fonamentals són “la història vírica, familiar, personal, els horaris escolars i el tipus i intensitat dels entrenaments, acompanyada d’una exploració física adequada i un electrocardiograma”.

Per concloure, Serra apunta que “aquells esportistes que tinguin casos d’antecedents familiars de mort sobtada, és vital que tinguin un seguiment més curós, amb exploracions periòdiques per si es pogués identificar que ha heretat aquesta dificultat”.