COVID-19 I GRIP: SIMILITUDS I DIFERÈNCIES


La COVID-19 (malaltia per coronavirus) i la grip tenen moltes similituds i diferències. Per això, tos hauríem de saber-ne i com protegir-nos d’aquestes malalties.
Durant la pandèmia de la COVID-19, hauràs sentit a dir que la malaltia pel coronavirus 2019 és similar a la grip (influença). Tant la COVID-19 com la grip són malalties respiratòries contagioses produïdes per virus. Tenen alguns símptomes en comú. Però si se les analitza en profunditat, poden afectar a les persones de maneres diferents. A més, amb la grip es coneix des de fa molt més temps, els metges saben com tractar-la i prevenir-la, mentre que el cas de la COVID-19 es continua investigant.
¿En què s’assemblen?
• Com es contagien la COVID-19 i la grip:
Els virus que causen la COVID-19 i la grip es propaguen de forma similar. Ambdós poden propagar-se entre les persones que estan en contacte proper (a menys de dos metres de distància). Els virus es propaguen a través de cotícules o aerosols respiratoris que s’alliberen al parlar, esternudar o tossir. Aquestes cotícules poden inhalar-se o caure a la boca o el nas d’una persona que està a prop. Aquests virus també poden propagar-se si una persona toca una superfície que té un dels virus i, a continuació, es toca la boca, el nas o els ulls.
• Símptomes de la COVID-19 i la grip:
La COVID-19 i la grip tenen diversos signes i símptomes en comú, entre ells:
– Febre.
– Tos.
– Falta d’aire o dificultat per respirar.
– Cansament.
– Mal de gola.
– Congestió nasal.
– Dolor als músculs.
– Mal de cap.
– Nàusees o vòmits, però això és més comú en nens que en adults.
• Complicacions de la COVID-19 i la grip:
Tant la COVID-19 com la grip poden provocar complicacions greus com:
– Pneumònia.
– Síndrome de dificultat respiratòria aguda.
– Insuficiència orgànica.
– Atacs cardíacs.
– Inflamació del cor o el cervell.
– Accident cerebrovascular.
• Mort:
Moltes persones que presenten símptomes de grip o símptomes lleus de COVID-19 poden recuperar-se a casa fent repòs i bevent líquids. Però algunes persones es posen malaltes greument degut a la grip o a la COVID-19 i necessiten quedar-se a l’hospital.
¿Quina és la diferència entre la COVID-19 i la grip?
La COVID-19 i la grip són diferents en diversos aspectes, com les seves causes, complicacions i tractaments. La COVID-19 i la grip també es transmeten de manera diferent, tenen diferents nivells de gravetat i alguns símptomes diferents, i poden prevenir-se amb diferents vacunes.
Causes de la COVID-19 i la grip
La COVID-19 i la grip són diferents en diversos aspectes. La COVID-19 i la grip les causen diferents virus. La COVID-19 es produeix a causa d’un nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2, mentre que la grip es deu als virus de la influença A i B.
Símptomes de la COVID-19 i la grip
Els símptomes de COVID-19 i de la grip apareixen en moments diferents i presenten algunes diferències. Els símptomes de la COVID-19 generalment apareixen de 2 a 14 dies després de l’exposició. Els símptomes de la grip solen aparèixer entre 1 i 4 dies després de l’exposició.
Transmissió i gravetat de la COVID-19 i la grip
La COVID-19 sembla ser més contagiosa i es transmet més ràpidament que la grip. Amb la COVID-19, pots experimentar una pèrdua del sentit del gust i de l’olfacte. Les malalties greus, com les lesions pulmonars, són més freqüents amb la COVID-19 que amb la grip. La taxa de mortalitat també és major per la COVID-19 que per la grip.
Complicacions de la COVID-19 i la grip
Amb la COVID-19 poden sorgir complicacions diferents de les de la grip, com a coàguls de sang i la síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica.
Tractaments contra la COVID-19 i la grip
Altra diferència és que la grip es pot tractar amb medicaments antivirals. Actualment, només existeix un medicament antiviral, anomenat remdesvir aprovat per tractar la COVID-19. Els investigadors estan avaluant molts medicaments i tractaments contra la COVID-19. Alguns medicaments poden ajudar a disminuir la gravetat de la COVID-19.
Prevenció de la COVID-19 i la grip
Pots rebre una vacuna anual contra la grip per disminuir el risc de contraure-la. La vacuna contra la grip també pot fer que la malaltia sigui menys greu i, per tant, reduir el risc de complicacions greus. La vacuna anual contra la grip proporciona protecció contra els tres o quatre virus de la grip que s’esperen que seran les més comunes durant la temporada de grip d’aquest any. La vacuna es pot administrar com una injecció o com un atomitzador nasal.
La vacuna contra la grip no evita que et contagies amb la COVID-19. Algunes investigacions han revelat que vacunar-se contra la grip podria reduir el risc de contraure la COVID-19. Les investigacions també demostren que vacunar-se contra la grip no augmenta la probabilitat de contagiar-se amb la COVID-19 ni altres infeccions respiratòries.
L’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, per els seus segles en anglès) dels Estats Units va autoritzar l’ús d’emergència d’algunes vacunes contra la COVID-19 als Estats Units, i s’ha aprovat una vacuna evita que et contagies amb el virus de la COVID-19 o que t’emmalalteixes de gravetat si et contagies amb el virus d’aquesta malaltia. Rebre la vacuna contra la COVID-19 també et permetrà començar a fer moltes coses que potser no havies pogut fer a causa de la pandèmia.