LUXO FRACTURA DE TURMELL


La luxo fractura de turmell és la lesió traumàtica que compromet la integritat dels ossos i lligaments d’aquesta articulació. Per regla general, s’originen per rotació del peu en relació a l’eix de la cama.

Definició:

 Com a conseqüència d’aquesta lesió, es provoca habitualment una fractura del peroné. Si l’energia continua augmentant aquesta fractura va produint desplaçament i genera una separació més enllà del normal, produint-se el que s’anomena luxo fractura.

¿Per què es produeix la luxo fractura de turmell?

Habitualment es produeix per torsions del turmell i del peu. Inicialment potser un esquinçament, però aquesta lesió requereix una major energia que l’esquinçament per que s’origini.

En general, es produeix a tots els esports que signifiquin desacceleració lateral, és a dir, futbol, bàsquet i rugbi, entre altres.

Símptomes:

Generalment, el símptoma més important d’un luxo fractura del turmell, és el dolor agut que es presenta en forma brusca immediatament després de produïda la lesió. Posteriorment es genera un augment de volum en el segment (en aquest cas el turmell) especialment la part externa a conseqüència d’un hematoma que és de ràpida aparició i passa a ser dolorós.

A més, a conseqüència d’aquesta fractura es produeix una impotència funcional, és a dir, l’individu no aconsegueix caminar de manera normal. En ocasions es pot produir una fractura amb molt poc desplaçament, on els símptomes són menors i el pacient pot donar suport o moure l’extremitat, però la impotència funcional es presenta igual.