EL FUTBOL, UN ESPORT QUE BENEFICIA LA SALUT


El futbol és un esport molt popular que es practica en tot el món i juguen tant nens i nenes com adults, de manera competitiva o simplement per diversió. En ell és necessari un gran conjunt de qualitats físiques, tècniques, tàctiques i psicològiques, ajustades a les demandes del compromís esportiu.
Es combinen diferents situacions de joc en les quals es donen acceleracions i desacceleracions ràpides, salts i canvis de direcció en resposta a un entorn que canvia ràpidament, i a més, es requereixen certes habilitats tècnic-tàctiques per obtenir un òptim rendiment. Podem dir que combina períodes d’alta intensitat física amb altres de baixa intensitat, més aeròbics.
Per tant, sigui que jugui de manera competitiva o simplement per diversió, ajuda a mantenir-se en forma i brinda certs beneficis per la salut.
Diversos estudis han demostrat l’excel·lent capacitat que té el futbol per millorar la condició física i paràmetres de salut, com reduir el risc de patir malalties cardiovasculars, i millorar tant paràmetres fisiològics, psicològics i socials.
Futbol i composició corporal
Jugar al futbol requereix una gran despesa calòrica, per tant, pot ser una bona manera de millorar la nostra composició corporal, és a dir, perdre greix corporal al mateix temps que ens divertim. Quan juguem al futbol utilitzem l’energia de forma aeròbica, utilitzant el greix com el nostre prenergètic, i de forma anaeròbica, utilitzant els carbohidrats emmagatzemats en el múscul com glicogen com el nostre principal substrat energètic.
Per això, un partit de futbol requereix una gran despesa calòrica, i sempre que estigui acompanyat d’una bona alimentació estarem en un entorn òptim per perdre greix i mantenir un pes corporal saludable.
Beneficis saludables de futbol
La continuïtat d’entrenaments i partits de futbol dona com a resultats una sèrie de beneficis molt positius per la salut. Certs estudis han demostrat efectes positius sobre factors de risc cardiovascular com en augment del consum màxim d’oxigen i una millora de la funció cardíaca en homes i dones joves sedentàries. A més, les persones que han jugat a futbol al llarg de la seva vida s’associen amb una millor funció sistòlica del ventricle esquerre, millor aptitud física, funció microvascular i una composició corporal més saludable que persones adultes sanes de la seva mateixa edat, però que han portat una vida sedentària.
Un estudi realitzat a la universitat de Copenhagen, en el que van examinar les adaptacions múscul esquelètiques i cardíaques a llarg termini provocats pel futbol recreatiu, van veure que el futbol recreatiu a la llarga va millorar la funció muscular, l’equilibri postural i la DMO en dones adultes amb una possible influència favorable en el risc de caigudes i fractures. A més, l’entrenament de futbol va induir adaptacions cardíaques constants, la qual cosa pot tenir implicacions per la salut cardiovascular a llarg termini.
Beneficis psicològics del futbol
El futbol no solament ens aporta beneficis fisiològics, sinó també beneficis psicològics. En ser un esport d’equip, promou la interacció social, la comunicació i vincles entre les persones. A més té el potencial per promoure l’adherència a l’activitat física, fins i tot per homes i dones sense experiència prèvia a aquest esport. Aquests individus sense habilitat van mostrar un estat psicològic gratificant i diminutes puntuacions de preocupació en la pràctica del futbol, considerant els entrenaments de futbol com una activitat divertida i gratificant en si mateixa.
Per tant, podem afirmar que el futbol pot ser un tractament alternatiu basat en l’activitat física molt important per certes condicions o patològiques, amb molts beneficis positius per la salut i per persones que pateixen patologies com hipertensió, obesitat o diabetis tipus II que comencen a practicar aquest esport sense altre objecte que gaudir de la seva pràctica.