DERMATOLOGIA I ESPORT


L’ús de substàncies dopant, aspecte mediambientals, l’equipament esportiu, traumatismes i infeccions tenen molta incidència en diversos tipus de dermatitis.
L’ús de substàncies dopant a l’àmbit esportiu no només s’ha d’analitzar des de la perspectiva de què tracta de beneficiar-se per millorar el rendiment a una determinada competició. De fet, és molt més determinant l’impacte que el dopatge té sobre la salut més enllà del rebuig de la seva utilització, sobretot a l’esport professional, però també amateur.
Un problema que es complica si tenim en compte que el dopatge s’ha convertit en un fenomen social que afecta no només a l’esport d’elit, ja que com dèiem són molts amateurs o aficionats que abusen de dopant, principalment esteroides anabolitzants, que a més de provocar disfuncions de tipus sexual, malalties cardiovasculars, psiquiàtriques i hepàtiques, també és el responsable de problemes dermatològics i alopècia.
La pell detectora del dopatge
Experts de l’Hospital de la Vall d’Hebron asseguren que els dermatòlegs han de tenir en compte la possibilitat de dopatge com a causa de determinades dermatosis, ja que aquests produeixen efectes secundaris dermatològics:
• Acne en un 45 % dels casos.
• Estries en un 35%.
• Ginecomàstia (engreixament patològic d’una o ambdues glàndules mamàries a l’home) en un 34%.
• Alopècia i hirsutisme (desenvolupament excessiu de pèl, sobretot a la dona) en un 10% dels casos.
Relació entre la pell i l’esport
Però no només la pell pot veure’s afectada pel dopatge a la pràctica esportiva. De fet, qui practica esport, professional o amateur hauria de consultar amb un especialista per poder prevenir lesions no desitjades.
La pell és el nostre òrgan més extern i com a tal, la frontera entre el medi ambient i l’interior de l’organisme; per això, la relació entre dermatòleg i esportista és clau donat que la pell s’exposa a múltiples agressions que poden lesionar-la amb les seves consegüents molèsties i disminució o pèrdua de rendiment. És necessari que es fomenti una conducta dermo saludable.
Altres factors que provoquen lesions dermatològiques
L’esportista corre un major risc de patir afeccions cutànies que la població en general, ja que està exposat a diferents factors desencadenants:
• El sol.
• El vent.
• El clor de la piscina o l’ambient marí.
• La sal de la platja.
• La sorra.
• Els canvis d’humitat.
• Els canvis de temperatura.
• Els frecs dels esports de contacte.
• Una sudoració excessiva.
• Les dutxes repetides.
• La contaminació.
• L’equipament.
Dermatosis infeccioses o traumàtiques
D’igual forma, també poden produir-se dermatosis infeccioses i traumàtiques. Dintre dels traumatismes, els més freqüents es generen als peus en forma d’ampolles per fregament i, sobretot, ungles encarnades i hematomes subinguinals. Quant a les infeccioses, les més habituals són les bacterianes de fol·licles pilosebacis (fol·liculitis i furunculosis) i les infeccions per fongs dermatòfits o llevats, especialment el ‘peu d’atleta’ o la micosi dels espais interdigitals dels peus.