¿QUAN ÉS NECESSARI DEMANAR UNA RESSONÀNCIA LUMBAR?


Font: INSTITUT CUGAT
En general, la ressonància lumbar es pot considerar en els següents casos:
1. Dolor lumbar persistent: Si una persona experimenta dolor lumbar persistent que no millora amb el tractament conservador, com pot ser descans, fisioteràpia, analgèsics o antiinflamatoris, el metge pot ordenar una ressonància lumbar per investigar possibles causes subjacents.
2. Sospita d’hèrnia de disc o altres trastorns de la columna vertebral: si hi ha símptomes que suggereixen la possibilitat d’una hèrnia de disc, com dolor d’esquena baixa amb irradiació a les cames, debilitat muscular o entumiment, la ressonància lumbar pot proporcionar imatges detallades de la columna vertebral i ajudar a confirmar el diagnòstic.
3. Trauma o lesió a la regió lumbar: si es produeix una lesió en l’esquena, amb una caiguda o un accident automobilístic, i hi ha sospitat de dany a la columna vertebral, una ressonància lumbar pot ajudar a avaluar l’extensió de la lesió i determinar si hi ha fractures, dislocacions u altres estructurals.
4. Avaluació de condicions degeneratives de la columna vertebral: la ressonància lumbar pot ser útil per avaluar condicions degeneratives de la columna vertebral, com l’estenosi espinal (estretament del canal espinal), l’espondilolistesi (lliscament d’una vèrtebra sobre altra) o l’osteoartritis lumbar.
És important tenir en compte que la ressonància lumbar és una eina de diagnòstic i no sempre és necessària en tots els casos de dolor lumbar.
El metge avaluarà els símptomes, realitza un examen físic complet i, segons el seu criteri clínic, determinarà si és apropiat sol·licitar una ressonància lumbar o altres estudis d’imatge.