HEMATÚRIA INDUÏDA PER L’EXERCICI


L’hematúria induïda per l’exercici és una condició benigna a la qual hi ha sang a l’orina (‘hematúria’) després de l’exercici. També s’ha denominat ‘bufeta del corredor’, hematúria del maratonià’ i ‘hematúria per estrès’.
Causes
L’hematúria induïda per l’exercici pot tenir vàries causes, des de les relativament inofensives fins a les més preocupants. En general, si l’orina desapareix 72 hores després de l’exercici, no és necessari continuar investigant. Però, algunes causes s’han d’investigar, sobretot si la sang a l’orina segueix apareixent o no desapareix després de 72 hores. A vegades, els productes de descomposició dels glòbuls vermells i dels músculs poden aparèixer a l’orina, fent que l’orina sembli molt més fosca, i això pot confondre’s amb sang real. Alguns aliments pot tenyir l’orina vermellosa i alguns medicaments, com els anticoagulants, poden provocar l’aparició de sang a l’orina. A la majoria dels casos d’hematúria induïda per l’exercici, les causes estan relacionats amb la intensitat i la durada de l’activitat, així com amb l’estat d’hidratació de l’esportista. Se sap que els esdeveniments més llargs i intensos tenen més probabilitats de causar hematúria. És més comú als corredors, especialment als que corren més de 10.000 metres. També pot passar al futbol o esports de contactes quan rebem un fort cop directe o una caiguda.
Factors de risc
Els riscos de desenvolupar hematúria després de l’exercici inclouen esdeveniments de resistència llargs, esdeveniments molt intensos o una mala hidratació. Les activitats intenses en les quals se suporta pes semblen posar a un esportista en major risc que altres formes d’exercici que suporten menys pes. Qualsevol d’aquests factors per si mateix o una combinació d’ells pot provocar hematúria. Qualsevol impacte directe als ronyons, la bufeta o la uretra també podria causar hematúria traumàtica. L’hematúria en si mateixa pot ser causada per altres factors a part de l’exercici, com les infeccions del tracte urinari, la presència d’un càlcul al tracte urinari, la malaltia renal, entre d’altres; els esportistes amb aquestes condicions poden tenir un major risc de mostrar sang a l’orina després de l’exercici. Igual que en el cas anterior, la presa d’alguns medicaments pot predisposar a un esportista a presentar sang a l’orina.
Símptomes
A part de tenir sang a l’orina, els esportistes amb hematúria induïda per l’exercici no solen presentar altres símptomes. Ocasionalment, els esportistes tindran dolor jut per sota de la regió frontal del maluc. Si l’hematúria està amb un traumatisme directe, s’espera al fet que hi hagi dolor en el lloc de l’impacte.
Avaluació de la medicina esportiva
El metge especialista en medicina esportiva realitzarà una anamnesi (xerrada amb el pacient) i un examen físic exhaustiu de l’esportista, centrant-se sovint en els sistemes genitourinari i gastrointestinal del pacient. És necessari avaluar una mostra d’orina per investigar l’hematúria. Això es farà tant amb una anàlisi d’orina (que busca continguts anormals a l’orina) com amb un microscopi, per una mirada més detallada de l’orina. En funció dels resultats d’aquestes proves, pot ser necessari fer més investigacions. Els esportistes poden necessitar repetir les anàlisis d’orina fins que l’hematúria s’hagi resolt. En els casos als quals hi hagi traumatisme, potser necessari dur a terme proves d’imatge com una tomografia assistida per ordinador o una ecografia.
Tractament
Als casos als quals no hi hagi un traumatisme, l’hematúria induïda per l’exercici sol resoldre’s en 24—72 hores de repòs després de l’esdeveniment esportiu. A aquests casos, no és necessari cap tractament específic. Si l’hematúria persisteix durant més de 72 hores o continua produint-se amb l’exercici extenuant, pot ser necessari fer més investigacions. Als casos amb traumatisme, el tractament dependrà de la gravetat d’aquest.
Prevenció de lesions
Les recomanacions per prevenir l’hematúria inclouen mantenir-se ben hidratat i córrer amb la bufeta completament buida. Als esports de contacte, seria necessari portar un equip de protecció adequat.
Tornar a jugar
Als casos en què no hi ha símptomes, els esportistes poden tornar a jugar si l’hematúria s’ha resolt en 72 hores. Si no és així, s’aconsella l’autorització mèdica del personal sanitari. Als casos en els quals hi ha un traumatisme, la tornada al joc pot comportar més temps i dependrà de la gravetat de la lesió.