¿QUANTS DIES D’INGRÈS NECESSITO PER UNA ARTROSCÒPIA DE GENOLL?


Font: Institut Cugat
El temps d’ingrés necessari per a una artroscòpia de genoll pot variar segons diversos factors, com el tipus de procediment realitzat, les característiques específiques de cada pacient i les polítiques del centre mèdic en el qual es realitza la cirurgia. En general, una artroscòpia de genoll és un procediment ambulatori, la qual cosa significa que no sol requerir una hospitalització perllongada.
A la majoria dels casos, els pacients poden ser donats d’alta el mateix dia de la cirurgia o l’endemà. Després de l’artroscòpia, se sol permetre que el pacient es recuperi en el centre mèdic durant algunes hores per assegurar-se de què es trobi en un bon estat i que no hi hagi complicacions immediates.
Però, és important tenir en compte que cada cas és únic i la decisió final sobre el temps d’ingrés la prendrà el cirurgià en funció de l’avaluació del pacient i la complexitat del procediment. En alguns casos, especialment si es requereix reparació o reconstrucció d’estructures rellevants en el genoll, el cirurgià pot considerar necessari u període d’hospitalització breu per brindar una cura postoperatòria adequada.
És fonamental que segueixis les instruccions i recomanacions del cirurgià i l’equip mèdic per la recuperació posterior a l’artroscòpia de genoll. Això pot incloure teràpia física, medicació i cures postoperatòries específiques.
A més, és crucial realitzar un seguiment regular amb el cirurgià per avaluar l’evolució i el progrés de la recuperació.