CURS DE PRIMERS AUXILIS A LA PRÀCTICA ESPORTIVA


CursCreuRoja

La Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació Catalana de Futbol amb la col·laboració de la Creu Roja inicien els cursos de Primers Auxilis a la pràctica esportiva.

El primer Curs de Primers Auxilis a la pràctica esportiva està organitzat pel pròxim 26 de Novembre al Penedès/Garraf, a Sitges i a Vilafranca del Penedes, i tot seguit s’aniran ampliant en pròximes dates a tot el territori català. L’objectiu d’aquests cursos és adquirir coneixements i habilitats bàsiques per poder respondre davant de situacions d’emergència en la pràctica esportiva; aprendre a prevenir els accidents i aplicar procediments i tècniques adequades per l’autoprotecció i suport als primers auxilis; identificar i resoldre situacions d’urgència.

Serà la Creu Roja la encarregada d’impartir aquests cursos de primers auxilis a la pràctica esportiva. Una institució que té una experiència centenària realitzant aquests seminaris d’atenció sanitària immediata amb titulació homologada.

El preu del curs és de 35 €, i els grups no seran de més de vint persones. Aquest primer, s’impartirà en els centres de la Creu Roja a Sitges (El Garraf) i a Vilafranca (El Penedes).

El mateix serà donat per personal docent de Creu Roja amb amplia experiència professional i pedagògica adequada. I aquests seran els continguts formatius:

Continguts formatius:

Desfibril·lació Automàtica Externa (DEA)

Prevenció:

– Conducta AVA (Advertir, aValuar, Actuar).

– Pautes d’actuació davant una situació d’emergència : PAS.

Suport Vital Bàsic:

– Algoritme universal.

– RCP.

Posició Lateral de seguretat.

Obstrucció de la via aèria per cos estrany.

Mobilitat i maneig urgent de la víctima.

Primers auxilis en:

– Hemorràgies.

– Ferides.

– Traumatismes.

– Alteració de la termoregulació.

– Convulsions.

– Hipoglucèmies.

Creu Roja facilitarà els següents recursos:

MATERIAL DIDÀCTIC:

– Per suport a l’alumne: Manual de Primers Auxilis a l’Esport de Creu Roja (1 per alumne).

MATERIAL ESPECIFIC:

– 4 maniquins de SVB per practicar RCP.

– Material per a desinfecció de maniquins i elements de barrera.

– Mocadors Triangulars (1 per alumne).

De significativa importància és la incorporació en el curs de la formació en DEA, Desfibril·lador Automàtic Extern, necessari per la correcta utilització dels desfibril·ladors que estan instal·lats en alguns camps de futbol i que aniran incrementant-se al llarg dels pròxims anys, en zones cardioprotegides.

La primera actuació davant d’un accident és primordial per aconseguir una possible recuperació de la persona accidentada. El futbol català convoca setmanalment un número important de pares, jugadors, entrenadors, àrbitres, aficionats que omplen els camps de futbol. Per això, és molt necessari que sempre hi hagi gent del futbol preparada per a practicar els primers auxilis a un accidentat en un terreny de joc en qualsevol moment. Aquest és l’objectiu que és marca la Federació Catalana de Futbol col·laborant conjuntament amb la Mutualitat Catalana de Futbolistes i la Fundació Catalana de Futbol.

Inscripció curs