ELS ERRORS QUE HEM D’EVITAR A L’HORA DE PERSONALITZAR MASCARETES


mascarilla

Des de l’inici de la pandèmia han començat a sortir innumerables dissenys de mascaretes. No totes compleixen amb el seu comès. Molts d’aquests dissenys, més moderns, manipulen els materials de protecció i transpiració. Manipular els materials pot incidir de forma negativa en la protecció i l’exposició davant la Covid-19.
Les mascaretes s’ha transformat en una eina imprescindible per les nostres vides. Cada dia que passa, surten noves mascaretes, nous models, noves formes, però hi ha una sola cosa que s’ha de mantenir intacta: la seguretat i protecció per qui les porta. Però la personalització està evidenciant la dificultat a l’hora d’aquesta qüestió bàsica que és la protecció.
És evident que les mascaretes, conjuntament amb els gels i la distància, són tres elements bàsics per evitar un contagi per Covid-19. Però, el disseny no és el més important. Les mascaretes, per damunt de tot, són un material sanitari que forma part de la nostra societat.
Els experts estan observant una relaxació respecte a aquests principis mèdics que ha de suportar una bona mascareta. Si volem mantenir totes les propietats d’aquestes hem de tenir molt clares una sèrie de situacions.
A l’hora de cosir una mascareta, és necessari recórrer a proveïdors professionals que tinguin en compte les tècniques més avançades d’impressió en les fases prèvies a la incorporació dels recobriments o altres capes que millorin l’efectivitat de les mascaretes. Aquelles accions de personalització de mascaretes que fan referència a tècniques manuals normalment impliquen tècniques de cosit que incideixen de forma negativa en la protecció i en la seguretat.
No s’ha d’estampar mitjançant la correcta tècnica de sublimació. Per l’estampació de mascaretes personalitzades, amb logos, lletres o dibuixos, s’ha d’emprar una tècnica de sublimació en impremta que no incideixi sobre els teixits. Seria ideal utilitzar processos de biocides que permetin al teixit eliminar els virus de forma eficaç.
Els nous dissenys de personalització redueixen, freqüentment, la transpiració i per tant augmenta l’exposició. Hem de tenir en compte que aquestes tècniques manuals, consistents en fer orificis, augmenten la respiració però són nocives a l’hora de protegir.
No hem de pensar en l’estètica sinó en la protecció. Els fabricants que prevalguin el disseny estan cometent un error molt important. Per això, és molt important consultar sempre l’homologació i els certificats de les mascaretes.
El que sembla clar és que davant la gran demanda de mascaretes, el procés de fabricació i els permisos d’homologació i la tècnica de personalització han d’anar en consonància. A l’hora de comprar és responsabilitat de tots veure totes les explicacions tècniques de les mascaretes.